JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba vozidla Hyundai i20, 1.2 i 55 kW Family Go, 3 120 km

Vloženo: 22.9.2020 17:07 | číslo dražby: 2971

165 100 Kč

Dražba začala: 27.10.2020 10:00:00Dražba skončila: 27.10.2020 10:44:13

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000063 / 20
Nejnižší podání: 119 100,-Kč
Minimální příhoz: 2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 178 600,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 21.10.2020 od 15:00 do 15:30 2. termín 26.10.2020 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568008N, 14.4094208E, odkaz na mapy: https://mapy.cz/s/kuderatafo. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5
GPS souradnice: 50.0568008N, 14.4094208E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Dokumenty k dražbě:

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: HYUNDAI, obchodní označení: I20, kategorie vozidla: M1, typ: GB, varianta: B5P31, verze: M51AZ1, RZ: 7AD 3693, datum 1. registrace vozidla: 23.8.2018, VIN: NLHB251BAJZ429853, zdvih. objem: 1 248 ccm, výkon: 55 kW, palivo: BA, typ motoru: G4LA, směrnice EHS/ES: 136/2014W, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: BÍLÁ, karoserie: HATCHBACK, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 23.8.2022, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 3 120 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu odpovídá modelové řadě Hyundai i20, 1.2 i 55 kW Family Go.
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1928/023/20.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.
Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 00,000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2080927.10.2020 10:00:53:1090,-Kč119 100,-Kč
Dražitel č.2087927.10.2020 10:01:39:8722 000,-Kč121 100,-Kč
Dražitel č.2075527.10.2020 10:02:36:8162 000,-Kč123 100,-Kč
Dražitel č.2084127.10.2020 10:04:02:1252 000,-Kč125 100,-Kč
Dražitel č.2075527.10.2020 10:07:02:3282 000,-Kč127 100,-Kč
Dražitel č.2084127.10.2020 10:07:33:3252 000,-Kč129 100,-Kč
Dražitel č.2080927.10.2020 10:08:26:6992 000,-Kč131 100,-Kč
Dražitel č.2070527.10.2020 10:10:57:5102 000,-Kč133 100,-Kč
Dražitel č.2080927.10.2020 10:14:57:0842 000,-Kč135 100,-Kč
Dražitel č.2087927.10.2020 10:16:25:5022 000,-Kč137 100,-Kč
Dražitel č.2080927.10.2020 10:16:53:1472 000,-Kč139 100,-Kč
Dražitel č.2084127.10.2020 10:21:06:8712 000,-Kč141 100,-Kč
Dražitel č.2087927.10.2020 10:21:37:1472 000,-Kč143 100,-Kč
Dražitel č.2080927.10.2020 10:22:52:2292 000,-Kč145 100,-Kč
Dražitel č.2087927.10.2020 10:23:04:0002 000,-Kč147 100,-Kč
Dražitel č.2080927.10.2020 10:23:32:9082 000,-Kč149 100,-Kč
Dražitel č.2087927.10.2020 10:23:42:0142 000,-Kč151 100,-Kč
Dražitel č.2070527.10.2020 10:24:09:9962 000,-Kč153 100,-Kč
Dražitel č.2086427.10.2020 10:25:35:6052 000,-Kč155 100,-Kč
Dražitel č.2070527.10.2020 10:28:26:6932 000,-Kč157 100,-Kč
Dražitel č.2087927.10.2020 10:31:16:9452 000,-Kč159 100,-Kč
Dražitel č.2070527.10.2020 10:33:42:8682 000,-Kč161 100,-Kč
Dražitel č.2087927.10.2020 10:34:13:6432 000,-Kč163 100,-Kč
Dražitel č.2075527.10.2020 10:39:13:1162 000,-Kč165 100,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 27.10.2020 v 10:44:13

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.20755 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 165 100,-Kč

Zveřejněno dne 27.10.2020 v 10:44:13Přijmout cookies