JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba vozidla Hyundai Tucson, 1.7 CRDi Trikolor 85 kW

Vloženo: 20.10.2020 8:49 | číslo dražby: 2988

298 765 Kč

Dražba začala: 24.11.2020 10:00:00Dražba skončila: 24.11.2020 11:15:55

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000043 / 20
Nejnižší podání: 137 800,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 206 600,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 18.11.2020 od 14:00 do 14:30 2. termín 23.11.2020 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568008N, 14.4094208E, odkaz na mapy: https://mapy.cz/s/kuderatafo. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5
GPS souradnice: 50.0568008N, 14.4094208E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: HYUNDAI, obchodní označení: TUCSON, kategorie vozidla: M1, typ: TLE, varianta: F5D51, verze: M66ZZ1, RZ: 3SJ 4701, datum 1. registrace vozidla: 9.5.2018, VIN: TMAJ3815AJJ474152, zdvih. objem: 1 685 ccm, výkon: 85 kW, palivo: NM, typ motoru: D4FD, směrnice EHS/ES: 2015/45W, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: HNĚDÁ, karoserie: AF VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 9.5.2022, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 138 307 km, skutečný stav km není znám;
(dále jen „předmět dražby“).

Mimořádná výbava automobilu odpovídá modelové řadě HYUNDAI Tucson 1,7 CRDi Trikolor.
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Vozidlo má mechanické poškození čelního skla v zorném poli řidiče a karoserie nese stopy po reklamních polepech vyžadující přeleštění laku.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č1930/025/20.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2098124.11.2020 10:00:42:7530,-Kč137 800,-Kč
Dražitel č.2104424.11.2020 10:01:01:8892 000,-Kč139 800,-Kč
Dražitel č.2090324.11.2020 10:01:28:1632 000,-Kč141 800,-Kč
Dražitel č.2090324.11.2020 10:01:41:73720 000,-Kč161 800,-Kč
Dražitel č.2103224.11.2020 10:02:18:1412 000,-Kč163 800,-Kč
Dražitel č.2098124.11.2020 10:02:49:5272 000,-Kč165 800,-Kč
Dražitel č.2106924.11.2020 10:03:03:2202 000,-Kč167 800,-Kč
Dražitel č.2104324.11.2020 10:03:27:9875 000,-Kč172 800,-Kč
Dražitel č.2100824.11.2020 10:03:37:8262 000,-Kč174 800,-Kč
Dražitel č.2106924.11.2020 10:03:54:3742 000,-Kč176 800,-Kč
Dražitel č.2093424.11.2020 10:04:18:2952 000,-Kč178 800,-Kč
Dražitel č.2104324.11.2020 10:04:26:0502 000,-Kč180 800,-Kč
Dražitel č.2106924.11.2020 10:04:43:7482 000,-Kč182 800,-Kč
Dražitel č.2100824.11.2020 10:04:53:8662 000,-Kč184 800,-Kč
Dražitel č.2083124.11.2020 10:05:12:11220 000,-Kč204 800,-Kč
Dražitel č.2100824.11.2020 10:05:45:5342 000,-Kč206 800,-Kč
Dražitel č.2104124.11.2020 10:07:00:5762 000,-Kč208 800,-Kč
Dražitel č.2100824.11.2020 10:07:17:6362 000,-Kč210 800,-Kč
Dražitel č.2104324.11.2020 10:07:28:2002 000,-Kč212 800,-Kč
Dražitel č.2097624.11.2020 10:07:43:2762 000,-Kč214 800,-Kč
Dražitel č.2100824.11.2020 10:07:51:6862 000,-Kč216 800,-Kč
Dražitel č.2083124.11.2020 10:09:04:0503 000,-Kč219 800,-Kč
Dražitel č.2090324.11.2020 10:09:23:39410 000,-Kč229 800,-Kč
Dražitel č.2103424.11.2020 10:10:01:5802 000,-Kč231 800,-Kč
Dražitel č.2100824.11.2020 10:10:22:7522 000,-Kč233 800,-Kč
Dražitel č.2090324.11.2020 10:10:39:15210 000,-Kč243 800,-Kč
Dražitel č.2084424.11.2020 10:10:52:6302 000,-Kč245 800,-Kč
Dražitel č.2103424.11.2020 10:11:31:5932 000,-Kč247 800,-Kč
Dražitel č.2089924.11.2020 10:11:58:8302 000,-Kč249 800,-Kč
Dražitel č.2084424.11.2020 10:12:14:0075 000,-Kč254 800,-Kč
Dražitel č.2090324.11.2020 10:14:34:60110 000,-Kč264 800,-Kč
Dražitel č.2103224.11.2020 10:15:32:3595 000,-Kč269 800,-Kč
Dražitel č.2105924.11.2020 10:17:54:2781 000,-Kč270 800,-Kč
Dražitel č.2097624.11.2020 10:23:45:5581 000,-Kč271 800,-Kč
Dražitel č.2104324.11.2020 10:24:01:5511 000,-Kč272 800,-Kč
Dražitel č.2092024.11.2020 10:25:43:3711 000,-Kč273 800,-Kč
Dražitel č.2097624.11.2020 10:26:36:7781 000,-Kč274 800,-Kč
Dražitel č.2104324.11.2020 10:27:31:9581 000,-Kč275 800,-Kč
Dražitel č.2097624.11.2020 10:28:22:4501 000,-Kč276 800,-Kč
Dražitel č.2104324.11.2020 10:29:49:6311 000,-Kč277 800,-Kč
Dražitel č.2097624.11.2020 10:32:10:1101 000,-Kč278 800,-Kč
Dražitel č.2104324.11.2020 10:33:29:3271 000,-Kč279 800,-Kč
Dražitel č.2097624.11.2020 10:34:38:2131 000,-Kč280 800,-Kč
Dražitel č.2104324.11.2020 10:35:05:2741 000,-Kč281 800,-Kč
Dražitel č.2103424.11.2020 10:35:20:1531 000,-Kč282 800,-Kč
Dražitel č.2104324.11.2020 10:36:19:0401 000,-Kč283 800,-Kč
Dražitel č.2097624.11.2020 10:36:35:6491 000,-Kč284 800,-Kč
Dražitel č.2104324.11.2020 10:38:28:1901 000,-Kč285 800,-Kč
Dražitel č.2097624.11.2020 10:40:53:3101 000,-Kč286 800,-Kč
Dražitel č.2104324.11.2020 10:41:29:8041 000,-Kč287 800,-Kč
Dražitel č.2097624.11.2020 10:42:05:4671 000,-Kč288 800,-Kč
Dražitel č.2104324.11.2020 10:43:00:3871 000,-Kč289 800,-Kč
Dražitel č.2097624.11.2020 10:43:38:0281 000,-Kč290 800,-Kč
Dražitel č.2104324.11.2020 10:45:07:5621 000,-Kč291 800,-Kč
Dražitel č.2097624.11.2020 10:48:07:1801 000,-Kč292 800,-Kč
Dražitel č.2086524.11.2020 10:52:23:8431 000,-Kč293 800,-Kč
Dražitel č.2097624.11.2020 10:56:29:4141 000,-Kč294 800,-Kč
Dražitel č.2086524.11.2020 11:01:17:0231 743,-Kč296 543,-Kč
Dražitel č.2097624.11.2020 11:06:07:6141 000,-Kč297 543,-Kč
Dražitel č.2086524.11.2020 11:10:55:2911 222,-Kč298 765,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 24.11.2020 v 11:15:55

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.20865 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 298 765,-Kč

Zveřejněno dne 24.11.2020 v 11:15:55Přijmout cookies