JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba CITROËN Berlingo Multispace 1,6 BlueHDi 100 XTR

Vloženo: 14.4.2021 18:17 | číslo dražby: 3117

259 000 Kč

Dražba začala: 20.05.2021 10:00:00Dražba skončila: 20.05.2021 10:57:21

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000010 / 21
Nejnižší podání: 194 400,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 216 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 12.5.2021 od 14:00 do 14:30 2. termín 17.5.2021 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kerevesuse.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Město: Praha 4
Ulice: Květnového vítězství
GPS souradnice: 50.0359644N, 14.5241256E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL AC KOMBI, značky: CITROËN, obchodní označení: BERLINGO, kategorie vozidla: M1, typ: 7, varianta: JBHY, verze: 6/3, RZ: 6AJ4843, datum 1. registrace vozidla: 12.09.2017, VIN: VF77JBHY6HJ741288, zdvih. objem: 1560 ccm, výkon: 73 kW, palivo: NM, typ motoru: BH02, směrnice EHS/ES: 2015/45W, počet náprav - z toho hnaných: 2-1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: ŠEDÁ, spojovací zařízení: A50-X, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 12.9.2021, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 53 505 km, skutečný stav km není znám.
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu CITROËN Berlingo Multispace 1,6 BlueHDi 100 XTR:
Automatická klimatizace, kožený volant, střešní nosiče.
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 0931/008/21.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.


Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2204720.05.2021 10:09:18:7550,-Kč194 400,-Kč
Dražitel č.2213420.05.2021 10:28:19:4731 000,-Kč195 400,-Kč
Dražitel č.2204720.05.2021 10:28:26:4061 000,-Kč196 400,-Kč
Dražitel č.2213420.05.2021 10:29:13:3221 000,-Kč197 400,-Kč
Dražitel č.2204720.05.2021 10:29:26:7841 000,-Kč198 400,-Kč
Dražitel č.2213420.05.2021 10:29:41:6751 000,-Kč199 400,-Kč
Dražitel č.2204720.05.2021 10:30:32:87210 000,-Kč209 400,-Kč
Dražitel č.2213420.05.2021 10:31:13:8803 000,-Kč212 400,-Kč
Dražitel č.2204720.05.2021 10:31:51:1901 000,-Kč213 400,-Kč
Dražitel č.2213420.05.2021 10:32:12:9701 000,-Kč214 400,-Kč
Dražitel č.2204720.05.2021 10:32:39:6002 600,-Kč217 000,-Kč
Dražitel č.2213420.05.2021 10:32:46:0311 000,-Kč218 000,-Kč
Dražitel č.2204720.05.2021 10:33:19:9611 000,-Kč219 000,-Kč
Dražitel č.2213420.05.2021 10:33:41:0681 000,-Kč220 000,-Kč
Dražitel č.2204720.05.2021 10:34:02:03710 000,-Kč230 000,-Kč
Dražitel č.2213420.05.2021 10:34:32:5781 000,-Kč231 000,-Kč
Dražitel č.2204720.05.2021 10:34:51:40610 000,-Kč241 000,-Kč
Dražitel č.2213420.05.2021 10:35:23:1231 000,-Kč242 000,-Kč
Dražitel č.2204720.05.2021 10:35:38:8121 000,-Kč243 000,-Kč
Dražitel č.2213420.05.2021 10:36:09:1051 000,-Kč244 000,-Kč
Dražitel č.2204720.05.2021 10:36:28:9571 000,-Kč245 000,-Kč
Dražitel č.2213420.05.2021 10:36:44:0901 000,-Kč246 000,-Kč
Dražitel č.2204720.05.2021 10:37:46:5801 000,-Kč247 000,-Kč
Dražitel č.2213420.05.2021 10:38:07:5841 000,-Kč248 000,-Kč
Dražitel č.2204720.05.2021 10:38:45:1181 000,-Kč249 000,-Kč
Dražitel č.2213420.05.2021 10:40:26:1211 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.2204720.05.2021 10:40:59:8491 000,-Kč251 000,-Kč
Dražitel č.2213420.05.2021 10:42:19:7401 000,-Kč252 000,-Kč
Dražitel č.2204720.05.2021 10:44:28:8342 000,-Kč254 000,-Kč
Dražitel č.2213420.05.2021 10:45:20:3961 000,-Kč255 000,-Kč
Dražitel č.2204720.05.2021 10:46:21:8171 000,-Kč256 000,-Kč
Dražitel č.2213420.05.2021 10:46:40:7931 000,-Kč257 000,-Kč
Dražitel č.2209020.05.2021 10:50:51:8371 000,-Kč258 000,-Kč
Dražitel č.2213420.05.2021 10:52:21:4281 000,-Kč259 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 20.05.2021 v 10:57:21

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.22134 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 259 000,-Kč

Zveřejněno dne 20.05.2021 v 10:57:21Přijmout cookies