JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba vozidla Mercedes-Benz Sprinter 318 CDI

Vloženo: 20.5.2021 16:53 | číslo dražby: 3158

27 100 Kč

Dražba začala: 10.06.2021 10:00:00Dražba skončila: 10.06.2021 10:35:22

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000028 / 21
Nejnižší podání: 23 100,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 46 200,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 7.6.2021 od 14:00 do 14:30 Místo prohlídky je na adrese: Jiřice 222, Kostelec nad Labem, GPS: 50.2183589N, 14.5497697E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/jacurozuro
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Město: Kostelec nad Labem
Ulice: Jiřice
GPS souradnice: 50.2183589N, 14.5497697E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

A. Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ, značky: MERCEDES-BENZ, obchodní označení: SPRINTER 318 CDI KA/43, kategorie vozidla: N1, typ: 906 KA 35, RZ: 1SB4557, datum 1. registrace vozidla: 30.3.2010, VIN: WDB9066351S343799, zdvih. objem: 2 987 ccm, výkon: 138 kW, palivo: NM, typ motoru: OM 642.992, směrnice EHS/ES: 2006/51C, počet náprav - z toho hnaných: 2-1 ZADNÍ, převodovka: MAN, barva: BÍLÁ, počet míst k sezení: 2/3, STK platná do: 19.3.2020, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 720 946 km, skutečný stav km není znám.
B. Položka MP č. 5 - „soubor věcí movitých“ – kancelářské vybavení (PC Lenovo ThinkCentre, monitor LG, tiskárna LaserJet M1132 MFP, kabely) a čerpadlo na močovinu MAN vč. hadice;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Popis stavu položky označené písm. A:
Mimořádná výbava automobilu Mercedes-Benz Sprinter 318CDI/L KAWA 3.5t:
Automatická klimatizace Tempmatik
Technické parametry:
Rozvor: 4 325 mm
Celková délka: 6 945 mm
Celková výška: 2 725 mm
Celková šířka: 1 993 mm
Provozní hmotnost: 2 179 - 2 747 kg
Povolení hmotnost: 3 500 kg
Rozměry ložné plochy: d: 4 300 mm š: 1 350 mm
První registrace automobilu byla na území ČR Zkušební jízda nebyla provedena nebyla, vozidlo nepojízdné z důvodu nefunkčního akumulátoru. Stav motoru, převodovky, přední i zadní nápravy odpovídá vysokému počtu ujetých km i stáří vozidla. Stav těchto skupin úměrný, ale vzhledem k nutnosti kontroly a dle zjištění opravy související s realizací STK lze uvažovat stav skupiny motor. přední i zadní náprava související s brzdami stav těchto skupin horší, stav převodovky úměrný, odpovídající.
Celková silná koroze karoserie, částečně v síle plechu. Z důvodu k neúměrně silné koroze vzhledem k stáří vozidla nelze zavřít zadní dveře, vadný mechanismus šoupacích pravých dveří, deformace pravého boku v spodní části, poškozený zadní nárazník, prosezené, potrhané sedadlo řidiče. V nákladovém prostoru zboží stav podlahy nezjištěn, v případě realizace obnovení technické způsobilosti nutná celková kontrola, oprava dle zjištění el. instalace, spoje jsou oxidované. Stav skupin karoserie a výbavy karoserie horší.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1955/014/21
Popis stavu položek označených písm. B:
Nebylo možné ověřit funkčnost, stav odpovídá stáří a způsobu uskladnění.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2235910.06.2021 10:03:11:5422 000,-Kč25 100,-Kč
Dražitel č.2235810.06.2021 10:29:34:9331 000,-Kč26 100,-Kč
Dražitel č.2235910.06.2021 10:30:22:0681 000,-Kč27 100,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 10.06.2021 v 10:35:22

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.22359 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 27 100,-Kč

Zveřejněno dne 10.06.2021 v 10:35:22Přijmout cookies