JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba tahače návěsů DAF FT XF105 LOW

Vloženo: 14.7.2021 8:33 | číslo dražby: 3239

163 600 Kč

Dražba začala: 17.08.2021 10:00:00Dražba skončila: 17.08.2021 10:47:21

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000016 / 21
Nejnižší podání: 106 600,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 159 900,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 11.8.2021 od 14:00 do 14:30 Místo prohlídky je na adrese: VENEZIA SERVICE, 5. května 287 Jaroměř- Josefov, GPS: 50.3437486N, 15.9257703E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/cotudakeru.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Královéhradecký
Okres: Náchod
Město: Jaroměř
Ulice: 5. května
GPS souradnice: 50.3437486N, 15.9257703E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TAHAČ NÁVĚSŮ, značky: DAF, obchodní označení: FT XF105 LOW DECK, kategorie vozidla: N3, typ: XF05EDN3, varianta: TE186MZMC, verze: MX34U1, RZ: 1SK1651, datum 1. registrace vozidla: 12.9.2011, VIN: XLRTE47MS0E920174, zdvih. objem: 12 902 ccm, výkon: 340 kW, palivo: NM, typ motoru: MX34OU1, směrnice EHS/ES: 2008/74G, počet náprav - z toho hnaných: 2-1 ZADNÍ, převodovka: AUT, barva: BÍLÁ, spojovací zařízení: TŘÍDA G50-X, počet míst k sezení: 2, počet lůžek: 2, STK platná do: 31.7.2019, odhadnutý stav počítadla ujetých kilometrů: 600 000 km, skutečný stav km není znám;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava tahače návěsů DAF FT XF105 LOW:
nezjištěno
První registrace automobilu byla na území ČR, k automobilu nejsou klíče a je od 11/2018 dlouhodobě odstavený, je spojený s návěsem Schmitz RZ 1 H3 3402, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1963/022/21

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2285517.08.2021 10:01:44:4610,-Kč106 600,-Kč
Dražitel č.2281117.08.2021 10:20:15:0991 000,-Kč107 600,-Kč
Dražitel č.2285517.08.2021 10:23:18:0191 000,-Kč108 600,-Kč
Dražitel č.2276717.08.2021 10:26:04:3041 000,-Kč109 600,-Kč
Dražitel č.2281117.08.2021 10:26:59:6191 000,-Kč110 600,-Kč
Dražitel č.2285517.08.2021 10:28:00:6781 000,-Kč111 600,-Kč
Dražitel č.2276717.08.2021 10:28:24:8481 000,-Kč112 600,-Kč
Dražitel č.2285517.08.2021 10:28:38:9151 000,-Kč113 600,-Kč
Dražitel č.2276717.08.2021 10:29:49:2241 000,-Kč114 600,-Kč
Dražitel č.2285517.08.2021 10:30:30:6201 000,-Kč115 600,-Kč
Dražitel č.2276717.08.2021 10:30:50:6991 000,-Kč116 600,-Kč
Dražitel č.2285517.08.2021 10:31:10:9871 000,-Kč117 600,-Kč
Dražitel č.2281117.08.2021 10:31:17:7871 000,-Kč118 600,-Kč
Dražitel č.2276717.08.2021 10:31:37:2691 000,-Kč119 600,-Kč
Dražitel č.2285517.08.2021 10:31:42:9051 000,-Kč120 600,-Kč
Dražitel č.2276717.08.2021 10:32:52:0255 000,-Kč125 600,-Kč
Dražitel č.2281117.08.2021 10:33:14:5341 000,-Kč126 600,-Kč
Dražitel č.2285517.08.2021 10:33:46:1842 000,-Kč128 600,-Kč
Dražitel č.2276717.08.2021 10:33:58:9281 000,-Kč129 600,-Kč
Dražitel č.2285517.08.2021 10:34:45:6635 000,-Kč134 600,-Kč
Dražitel č.2281117.08.2021 10:35:11:9391 000,-Kč135 600,-Kč
Dražitel č.2276717.08.2021 10:35:24:9991 000,-Kč136 600,-Kč
Dražitel č.2285517.08.2021 10:36:01:8533 000,-Kč139 600,-Kč
Dražitel č.2276717.08.2021 10:36:10:5411 000,-Kč140 600,-Kč
Dražitel č.2285517.08.2021 10:36:40:2995 000,-Kč145 600,-Kč
Dražitel č.2276717.08.2021 10:37:15:1451 000,-Kč146 600,-Kč
Dražitel č.2285517.08.2021 10:37:41:2585 000,-Kč151 600,-Kč
Dražitel č.2276717.08.2021 10:38:24:1801 000,-Kč152 600,-Kč
Dražitel č.2285517.08.2021 10:39:22:7335 000,-Kč157 600,-Kč
Dražitel č.2281117.08.2021 10:41:52:8661 000,-Kč158 600,-Kč
Dražitel č.2285517.08.2021 10:42:21:3015 000,-Kč163 600,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 17.08.2021 v 10:47:21

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.22855 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 163 600,-Kč

Zveřejněno dne 17.08.2021 v 10:47:21Přijmout cookies