JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Opakovaná dražba návěsu SCHMITZ SCS 24/L – 13.62 MB

Vloženo: 9.8.2021 10:03 | číslo dražby: 3289

25 100 Kč

Dražba začala: 26.08.2021 10:00:00Dražba skončila: 26.08.2021 10:52:44

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000062 / 21
Nejnižší podání: 12 100,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 36 100,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 23.8.2021 od 14:30 do 15:00 Místo prohlídky je na adrese: Autobazar Golem, Za Tratí 854, Třebechovice pod Orebem, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/gudodegobo.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Město: Třebechovice pod Orebem
Ulice: Za Tratí

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý NÁVĚS NÁKLADNÍ VALNÍKOVÝ, značky: SCHMITZ CARGOBULL AG, obchodní označení: SCS 24/L – 13.62 MB, typ: S01, kategorie vozidla: O4, RZ: 5H28899, datum 1. registrace vozidla: 4.4.2005, VIN: WSM00000003005003, počet náprav - z toho hnaných: 3-0, spojovací zařízení: TŘÍDA H50-X, STK platná do: 1.11.2018.
(dále jen „předmět dražby“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Technické parametry návěsu SCHMITZ SCS 24/L – 13.62 MB:
Celková délka: 13 886 mm
Celková výška: 4 000 mm
Celková šířka: 2 550 mm
Provozní hmotnost: 6 630 kg
Povolená hmotnost: 39 000 kg / 35 000 KG
Rozměry ložné plochy: d: 13 620 mm š: 2 480 mm
nutnost celkové kontroly a opravy zejména el instalace, z návěsu jsou demontovaní kompletní kola vč. pneumatik, stav odpovídá stáří a zhoršené údržbě.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1961/020/21

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2307826.08.2021 10:00:46:8540,-Kč12 100,-Kč
Dražitel č.2299926.08.2021 10:06:24:1833 000,-Kč15 100,-Kč
Dražitel č.2307826.08.2021 10:20:18:9991 000,-Kč16 100,-Kč
Dražitel č.2299926.08.2021 10:29:56:9111 000,-Kč17 100,-Kč
Dražitel č.2307826.08.2021 10:34:49:7171 000,-Kč18 100,-Kč
Dražitel č.2299926.08.2021 10:35:06:0801 000,-Kč19 100,-Kč
Dražitel č.2307826.08.2021 10:37:22:0251 000,-Kč20 100,-Kč
Dražitel č.2299926.08.2021 10:42:10:3013 000,-Kč23 100,-Kč
Dražitel č.2307826.08.2021 10:43:38:4121 000,-Kč24 100,-Kč
Dražitel č.2299926.08.2021 10:47:44:4951 000,-Kč25 100,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 26.08.2021 v 10:52:44

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.22999 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 25 100,-Kč

Zveřejněno dne 26.08.2021 v 10:52:44Přijmout cookies