JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Opakovaná dražba Škody Fabia II Ambiente 1,2 HTP

Vloženo: 17.9.2021 13:23 | číslo dražby: 3355

58 000 Kč

Dražba začala: 05.10.2021 10:00:00Dražba skončila: 05.10.2021 10:42:40

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000078 / 21
Nejnižší podání: 35 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Určená cena: 70 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 29.9.2021 od 14:00 do 14:30 2. termín 4.10.2021 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Pavlík, Pražákova 512/52, 619 00 Brno – Horní Heršpice, GPS: 49.1664217N, 16.6034411E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/2mrPe
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Město: Brno
Ulice: Pražákova
GPS souradnice: 49.1664217N, 16.6034411E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: ŠKODA, obchodní označení: FABIA, kategorie vozidla: M1, typ: 5J, varianta: ABBBMX01, verze: NFM513S, RZ: 5T09975, datum 1. registrace vozidla: 11.02.2008, VIN: TMBBA25J383075837, zdvih. objem: 1 198 ccm, výkon: 44 kW, palivo: BA 95 B, typ motoru: BBM, směrnice EHS/ES: 2003/76B, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: ČERVENÁ METALÍZA, karoserie: HATCHBACK, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 08.04.2022, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 90 605 km, skutečný stav km není znám;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu odpovídá modelové řadě Škoda Fabia 1,2 44 kW Ambiente.
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Má zámek zpátečky.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2330805.10.2021 10:02:22:2040,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.2335605.10.2021 10:03:19:1231 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.2330305.10.2021 10:05:00:2131 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.2335805.10.2021 10:05:18:2691 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.2335605.10.2021 10:06:32:4581 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.2330805.10.2021 10:09:10:8151 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.2335805.10.2021 10:10:48:8691 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.2335605.10.2021 10:11:45:0471 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.2330305.10.2021 10:13:16:4081 000,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.2335605.10.2021 10:15:06:8051 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.2330305.10.2021 10:16:46:7041 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.2335605.10.2021 10:17:22:1931 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.2335805.10.2021 10:22:40:5641 000,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.2335605.10.2021 10:23:08:2431 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.2335805.10.2021 10:23:32:3751 000,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.2330305.10.2021 10:24:28:9721 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.2335605.10.2021 10:25:16:1021 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.2330805.10.2021 10:27:35:9661 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.2335605.10.2021 10:27:47:8291 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.2330805.10.2021 10:28:29:4021 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.2335605.10.2021 10:28:50:2241 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.2329505.10.2021 10:29:16:8081 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.2335805.10.2021 10:33:27:3991 000,-Kč57 000,-Kč
Dražitel č.2329505.10.2021 10:37:39:9971 000,-Kč58 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 05.10.2021 v 10:42:40

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.23295 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 58 000,-Kč

Zveřejněno dne 05.10.2021 v 10:42:40Přijmout cookies