JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Mazda 323 F sedan

Vloženo: 15.11.2021 10:31 | číslo dražby: 3460

1 500 Kč

Stav dražby: Ukončené - upuštěno od dražby
Číslo jednací: 0745 D 000071 / 21
Nejnižší podání: 1 500,-Kč
Minimální příhoz: 500,-Kč
Určená cena: 3 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 23.11.2021 od 9:00 do 9:30 Místo prohlídky je na adrese: Mírová 259, 262 31 Milín, GPS: 49.6333483N, 14.0435717E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/mapometana.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Město: Milín
Ulice: Mírová

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL SEDAN, značky: MAZDA, obchodní označení: 323F, kategorie vozidla: M1, typ: BA, RZ: 4E1 9607, , VIN: JMZBA123200376159, zdvih. objem: 1324 ccm, výkon: 54 kW, palivo: BENZÍN, typ motoru: SOHC, počet náprav - z toho hnaných: 2-1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: ZLATÁ-METAL, karoserie: SEDAN, spojovací zařízení: ANO, počet míst k sezení: 5, skutečný stav ujetých km není znám;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Vozidlo je dlouhodobě odstaveno na ulici, k dispozici nejsou klíčky, velký technický průkaz ani osvědčení o registraci vozidla. Pojízdnost vozidla nezjištěna.
Automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a způsobu uskladnění.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby


Přijmout cookies