JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Aukce AUDI A6 2,8 V6 FSI 150 kW, Quattro Business

Vloženo: 2.2.2022 15:44 | číslo aukce: 3563

201 000 Kč

Aukce začala: 24.02.2022 11:00:00Aukce skončila: 24.02.2022 11:30:00

Stav aukce: Ukončeno - byl udělen příklep
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 0745 D 000002 / 22
Nejnižší podání: 200 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 301 200,-Kč
Aukční jistota: 30 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 16.2.2022 od 14:00 do 14:30 2. termín 21.2.2022 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kerevesuse.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Město: Praha 4
Ulice: Květnového vítězství
GPS souradnice: 50.0359644N, 14.5241256E

Místo konání aukce:
www.jrdrazby.cz

Pořadatel:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu aukce

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL SEDAN, značky: AUDI, obchodní označení: A6, kategorie vozidla: M1, typ: 4G, varianta: LCHVAQD7, verze: AA, RZ: 2AS 6891, datum 1. registrace vozidla: 27.2.2012, VIN: WAUZZZ4G8CN118178, zdvih. objem: 2 773 ccm, výkon: 150 kW, palivo: BA, typ motoru: CHV, směrnice EHS/ES: 692/2008F, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: AUT, barva: BÍLÁ, karoserie: SEDAN, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 14.10.2022, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 206 365 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Mimořádná výbava automobilu AUDI A6 4G 150 kW, 4x4:
ABS, ESP, ASR, parkovací senzory - kamera, el. ovládání oken a zrcátek vč. sklápění a vyhřívání, multifunkční volant i panel se satelitní navigací, systém start- stop, litá kola, náhradní 4 ks letních pneumatik, střešní nosič, 6 ks cestovních tašek
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č.1978/001/22.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění Organizátora aukce:
Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce.
Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání – nabídl nejvyšší kupní cenu za předmět aukce.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 dnů ode dne konání aukce. Marné uplynutí této lhůty se považuje za akceptaci nabídky Vítěze aukce Navrhovatelem.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Kupní smlouvu na předmět aukce, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Předmětné smlouvy v poslední den lhůty pro její uzavření, a to 11.3.2022 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě 15 dnů od provedení aukce k rukám navrhovatele způsobem stanoveném v Kupní smlouvě.
Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na odměnu Organizátora aukce.
Předání předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Průběh elektronické aukce

Přihazování
Účastník aukceV doběČástkaPodání
Účastník aukce č.2521824.02.2022 11:07:26:2911 000,-Kč201 000,-Kč
Výsledek aukce
Aukce byla ukončena dne 24.02.2022 v 11:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Vítězem el.aukce se stal: Účastník aukce č.25218
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 201 000,-Kč

Zveřejněno dne 24.02.2022 v 11:30:00Přijmout cookies