JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba pozemku v Nuslích

Vloženo: 6.10.2015 16:08 | číslo dražby: 795

230 769 Kč

Dražba začala: 10.11.2015 09:00:00Dražba skončila: 10.11.2015 10:00:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000014 / 15
Nejnižší podání: 230 769,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 1 228 640,-Kč
Dražební jistota: 50 000,-Kč
Termín prohlídky: Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny: 1. termín dne 13.10.2015 od 17:00 do 17:30 hod. 2. termín dne 23.10.2015 od 17:00 do 17:30 hod. Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kde se předmět dražby nachází na adrese: K Podjezdu 1445, Praha 4, Nusle. Kontaktní osoba Ondřej Velemínský, tel: 723 200 200.
Registrace dražitelů s předkupním právem: NE
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Město: Praha 4

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je nemovitá věc, a to pozemek parc.č. 461/1 o výměře 182 m2, zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha – město na LV č. 965 pro katastrální území Nusle, obec Praha, (dále jen „Nemovitosti“ a „Předmět dražby“).

Popis předmětu dražby:

Pozemek 461/1 je neupravený a nemá žádné příslušenství. Na pozemku se nachází vzrostlá třešeň a náletové porosty, dále je na pozemku sušák na prádlo, klepač na koberce a část oplocení. Příjezd a přístup k předmětnému pozemku je po zpevněné komunikaci ulice K Podjezdu a dále přes chodbu domu č.p. 1445, který je ve vlastnictví jiných vlastníků. Jiný přístup k pozemku není. Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží

Na předmětu dražby neváznou žádná práva, závazky a omezení.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Zjištěná cena:
Cena Předmětu dražby byla zjištěna znaleckým posudkem soudního znalce Jana Kuglera, s místem podnikání Na Ostrohu 2414/34, 160 00 Praha 6, ze dne 1.10.2015, číslo posudku 3380-24/2015, a to v částce v místě a čase obvyklé ve výši 1 228 640 Kč.

Zobrazit na mapě

Přijmout cookies