JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba malé plachetnice Costa 23 včetně přívěsu

Vloženo: 7.4.2016 11:10 | číslo dražby: 939

232 000 Kč

Dražba začala: 26.04.2016 10:00:00Dražba skončila: 26.04.2016 10:58:39

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000008 / 16
Nejnižší podání: 99 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 130 000,-Kč
Dražební jistota: 29 000,-Kč
Termín prohlídky: 23. dubna 2016 od 10:30 do 11:00. Místo prohlídky je na adrese: Radslavice 17, Neveklov
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Město: Neveklov

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí movitých, a to
a) Ojetý NÁKLADNÍ PŘÍVĚS PRO PŘEPRAVU LODÍ, značky: R.H.C. 1600-7, TYP: A216KN, RZ: 48 A BA43, datum 1. registrace vozidla: 2000, VIN: TK9A216KNYSD70028, VTP: UG 421068, ORV: UAO 823620, STK: NE;
b) Malé plavidlo – plachetnice, AVAR COSTA, Typ: 23, jméno plavidla BESS, výrobní číslo: 716759919, rok výroby 1999. výrobce AVAR-YACHT s.r.o., evidenční číslo plavidla: 102 289, motor: TOHATSU 8, výrobní číslo motoru 75034, rok výroby 1999. (dále jen „předmět dražby“).

Kajutová plachetnice Avar Yacht Costa 23, r.v. 1999, délka 6,8 m, šířka 2,55 m, ponor 1,35 m. S vnitřním vybavením (stolek, kuchyňka s dřezem, vařič, WC). Loď je bez motoru, stav oplachtění není znám, její stav odpovídá zhoršené údržbě.

Přívěs je ve stavu odpovídající jeho stáří, bez platné STK a klíčů.

Vlastník předmětu dražby písm b) dle evidence Státní plavební správy je Pavel Řehák, nar.: 7.10.1963, Severovýchodní 1442/33, Praha 4.

Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby a vydražitel ho vydraží ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho mohl na prohlídkách prohlédnout.

Na předmětu dražby neváznou žádná omezení, která by měla vliv na cenu.

Odměna dražebníka:

Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši
10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočteno DPH 21 %. Odměna dražebníka je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Vydražitelem se stává účastník dražby, který učinil nejvyšší podání, na jehož základě mu licitátor udělil příklep. Cenu dosaženou vydražením, nelze dodatečně snížit.

Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Při úhradě ceny dosažené vydražením bankovním převodem či vkladem v hotovosti na bankovní účet dražebníka č. účtu: 51-1948500207/0100 vedený u Komerční Banky, a.s., uvede vydražitel variabilní symbol platby „rodné číslo“ vydražitele, jako fyzické osoby nebo „IČ“ vydražitele, jako právnické osoby a specifický symbol č. 7450816.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.122826.04.2016 10:00:51:7371 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.122226.04.2016 10:03:09:65917 000,-Kč117 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:03:21:0121 000,-Kč118 000,-Kč
Dražitel č.122226.04.2016 10:04:58:16719 000,-Kč137 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:07:02:2031 000,-Kč138 000,-Kč
Dražitel č.122226.04.2016 10:09:19:97219 000,-Kč157 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:09:31:5571 000,-Kč158 000,-Kč
Dražitel č.122226.04.2016 10:12:36:2181 000,-Kč159 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:13:53:4771 000,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.122226.04.2016 10:17:07:4261 000,-Kč161 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:18:53:1991 000,-Kč162 000,-Kč
Dražitel č.122226.04.2016 10:21:10:2901 000,-Kč163 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:21:36:1641 000,-Kč164 000,-Kč
Dražitel č.122226.04.2016 10:24:49:1771 000,-Kč165 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:25:03:9901 000,-Kč166 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:25:59:1421 000,-Kč167 000,-Kč
Dražitel č.122226.04.2016 10:27:56:5951 000,-Kč168 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:28:15:3351 000,-Kč169 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:30:25:0351 000,-Kč170 000,-Kč
Dražitel č.122226.04.2016 10:30:35:1941 000,-Kč171 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:30:52:3111 000,-Kč172 000,-Kč
Dražitel č.122826.04.2016 10:31:04:5241 000,-Kč173 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:31:37:9351 000,-Kč174 000,-Kč
Dražitel č.122826.04.2016 10:31:50:8081 000,-Kč175 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:32:06:2261 000,-Kč176 000,-Kč
Dražitel č.122826.04.2016 10:32:22:3781 000,-Kč177 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:32:39:3621 000,-Kč178 000,-Kč
Dražitel č.122826.04.2016 10:32:49:7181 000,-Kč179 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:33:07:2521 000,-Kč180 000,-Kč
Dražitel č.122826.04.2016 10:33:17:0621 000,-Kč181 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:33:28:3211 000,-Kč182 000,-Kč
Dražitel č.122826.04.2016 10:33:35:6691 000,-Kč183 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:33:53:2911 000,-Kč184 000,-Kč
Dražitel č.122826.04.2016 10:34:04:2461 000,-Kč185 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:34:17:2951 000,-Kč186 000,-Kč
Dražitel č.122826.04.2016 10:34:28:8711 000,-Kč187 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:34:44:9421 000,-Kč188 000,-Kč
Dražitel č.122826.04.2016 10:34:59:8721 000,-Kč189 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:35:14:5141 000,-Kč190 000,-Kč
Dražitel č.122826.04.2016 10:35:23:0921 000,-Kč191 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:38:00:7991 000,-Kč192 000,-Kč
Dražitel č.122826.04.2016 10:38:35:2031 000,-Kč193 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:38:48:8351 000,-Kč194 000,-Kč
Dražitel č.122826.04.2016 10:40:19:8851 000,-Kč195 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:40:32:5841 000,-Kč196 000,-Kč
Dražitel č.122226.04.2016 10:40:49:18811 000,-Kč207 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:41:15:8701 000,-Kč208 000,-Kč
Dražitel č.122226.04.2016 10:42:15:61319 000,-Kč227 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:42:31:1711 000,-Kč228 000,-Kč
Dražitel č.122226.04.2016 10:46:57:6322 000,-Kč230 000,-Kč
Dražitel č.122626.04.2016 10:51:13:2701 000,-Kč231 000,-Kč
Dražitel č.122826.04.2016 10:53:39:4771 000,-Kč232 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 26.04.2016 v 10:58:39

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.1228 - HOCARS s.r.o. - Pardubická 450, Opatovice Nad Labem, 53345 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 232 000,-Kč

Zveřejněno dne 26.04.2016 v 10:58:39


!

Přijmout cookies