JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dobrovolná dražba Pásová sušička, značka STRAZAR PELLET, typ SPP12M

Vloženo: 22.8.2021 21:37 | číslo dražby: 3319

3 000 000 Kč

Dražba začala: 23.09.2021 14:00:00Dražba skončila: 23.09.2021 14:30:00

Stav dražby: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Druh dražby:
Číslo jednací: 0474 D 001000 / 21
Nejnižší podání: 3 000 000,-Kč
Minimální příhoz: 50,-Kč
Určená cena: 7 250 000,-Kč
Dražební jistota: 600 000,-Kč
Podíl: 1/1
Další charakteristiky: STRAZAR PELLET
Termín prohlídky: 8. 9. 2021 v 10:00h 15. 9. 2021 v 15:00h Místo prohlídky: Štefánikova 221/20H, Kopřivnice , 742 21
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Nový Jičín
Město: Kopřivnice
Ulice: Štefánikova

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
IMEX REALITY s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 1167/12
Ostrava
70200
tel: 603 879 961
email: email

Popis předmětu dražby

Předměty dražby

Předmětem dražby je soubor věcí movitých, a to:

PÁSOVÁ SUŠIČKA, značka STRAZAR PALLET, typ: SPP12M, výrobní číslo 2019/01
Sestavená zejména z níže uvedených komponentů:
- Transportní ventilátor -2x ventilátor 11 kW (Transport fan) SPV11
- Plnící dopravník – pásový dopravník s násypkou (Filling conveyor) SPD9M
- Rotační dávkovač – dávkovač materiálu na pás, turniket (Rotary dispenser)
- Sušící box – uzavřený tepelně izolovaný sušící box s třemi pásy, potrubím pro distribuci a cirkulaci sušícího vzduchu, součástí sušícího boxu je elektro stavění pásu pomocí serva a šnekové převodovky (Drying box) SPP12M
- Odtahový ventlátor – transportní ventilátor 15 kW (Exhaust fan) SPV18
- Odstředivý odhlučovač, cyklon – odhlučovač pevných částic (Damp air and dust separator) SPO20
- Rotační ventil – rotační odhlučovač, turniket (Rotary closure flap) SPR20
- Odsávací potrubí – potrubí pro odvod vzduchu z boxu (Extraction pipes)
- Vynášecí dopravník – pásový dopravník pro vynášení usušeného materiálu (Discharge conveyor) SPD2M
- Elektrorozvaděč s řídícím systémem (Control system) PJ190092/001/+RM

Popis stavu předmětu dražby a jeho příslušenství

Pásová sušička biomasy, agro-materiálu, zemědělských komodit, obilovin, chmele, konopí, aj.
Pásová sušička je navržena a určena k šetrnému sušení agro komodit jako je chmel, konopí, obiloviny a podobného materiálu rostlinného původu. Pracuje na principu vhánění horkého vzduchu do uzavřeného sušícího boxu, který je rozdělen do tří sušících zón. Materiál je v boxu posouván na třech sušících teflonových pásech a po celou dobu procesu sušení je pomocí proudění horkého vzduchu sušen na požadovanou výstupní vlhkost. Výstupní vlhkost užitého materiálu lze regulovat jednak pomocí hodnoty vstupní teploty (30-150 °C) a zároveň nastavením rychlostí posuvu sušících pásů. Ohřátý vzduch je do sušícího boxu vháněn dvěma transportními ventilátory pomocí distribučního potrubí do jednotlivých zón a přes trysky difuzoru na sušený materiál po celých délkách sušících pásů.
Proudění vzduchu v sekcích je regulováno klapkami, pomocí kterých lze regulovat rozdílný tlak v jednotlivých zónách. Vlhký vzduch a jemné částice jsou odsávány ze systému odtahovým ventilátorem přes odlučovač pevných částic, kdy vzduch je vypouštěn mimo sušičku a jemné částice jsou pomocí rotačního cyklonu od vzduchu oddělovány. Oba dva typy ventilátorů, jak transportní, tak odtahový, jsou regulovány pomocí frekvenčních měničů, čímž lze nastavit objem průtoku vzduchu v sušícím boxu. Sestava je osazena sensory pro kontrolu a regulaci vstupní teploty a teploty na sušicích pásech jednotlivých zón. Pohyb pásů je monitorován sensory a proti vybočení pásu z válce je automaticky vyrovnán servopohonem. Vstup a výstup materiálu je zajištěn pomocí pásového dopravníku a uzavřeného rotačního dávkovače na pás. Usušený materiál je vynášen rovněž pásovým dopravníkem. Pro výrobu tepla do celého sušícího systému lze použít plynový, naftový nebo olejový agregát o výkonu 500-600 kW, elektrická topná tělesa o příkonu cca 2x 200KW.

Sestava pásové sušičky obsahuje:

* Zdroj tepla – 2x topidlo (každý 250kW), palivo diesel, LTO, plyn
* Transportní ventilátor – 2x ventilátor 11kW
* Plnící dopravník – pásový dopravník s násypkou
* Rotační dávkovač – dávkovač materiálu na pás, turniket
* Sušící box – uzavřený tepelně izolovaný sušící box s třemi pásy,
potrubím pro distribuci a cirkulaci sušícího vzduchu
* Odtahový ventilátor – transportní ventilátor 15kW
* Odstředivý odlučovač, cyklon – odlučovač pevných částic
* Rotační ventil – rotační odlučovač, turniket
* Odsávací potrubí – potrubí pro odvod vzduchu z boxu
* Vynášecí dopravník – pásový dopravník pro vynášení usušeného materiálu
* Elektrorozvaděč s řídicím systémem
* Veškeré díly a komponenty jsou vyrobena pouze z kvalitních EU materiálu

Sofistikovaný systém řízení pásové sušičky:

* Regulace vstupní teploty v rozmezí 50-140 °C
* Regulace proudění a tlaku vzduchu v sušicím boxu jednotlivě na každý pás
* Kontrola a automatické udržování nastavených teplot v sušicím boxu
* Automatické napínání a udržování sušicích pásu na válcích proti posuvu
* Nastavení procesu sušení do automatického módu

Technické parametry pásové sušičky SPP12M

Napětí 400V/50Hz (480V/60Hz)
Instalovaný el. Příkon 43 kW
Jmenovitý tepelný výkon 500 kW
Palivo Topný olej LTO, zemní plyn, LNG
Spotřeba paliva LTO 38l/hod
Vstupní teplota 20-150°C
Min. posun pásu = 720 mm/min, max. doba sušení 46 min
Max. posun pásu = 5700 mm/min. min. doba sušení 6,15 min
Max. objem materiálu na pásech (v boxu) 6,2 m3
Specifická váha agro materiálu, cca 280-320 kg/m3 Box = 1740 – 1980 kg
Vstupní vlhkost materiálu cca 50-75%
Výstupní vlhkost Cca 10-20%
Množství odpařené vody 870 – 1480 kg / 46 min
Množství usušeného materiálu 490 – 870 kg / 46 min
Rozměry pro zástavbu (dxvxš) 19 100 x 5 200 x 4 400 mm

Doplňkové služby při vydražení sušičky:
V ceně dosažené vydražením je zahrnuto:
• Příprava sušičky pro dodání,
• Montáž sušičky u vydražitele,
• Uvedení zařízení do provozu,
• Školení obsluhy a údržby provozovatele,
• Dokumentace pro provoz a údržbu sušičky

V ceně dosažené vydražením není zahrnuto:
• doprava sušičky na místo instalace k vydražiteli, naložení sušičky se předpokládá na uvedené adrese
• rozměry zařízení pro transport
o Sušící box – 11 850 x 3 600 x 2 270mm, váha 13,6tun
o Příslušenství na paletách ložených na 1 kamion, váha celkem cca 7,5t

Pásová sušička je umístěna v místě podnikání navrhovatele dražby na adrese Štefánikova 221/20H, Kopřivnice, 742 21.

Vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 NOZ a jak si to může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebyla složena dražební jistota.