JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Rodinný dům Bohušov č.p.1 se zahradou 736 m2

Vloženo: 22.9.2020 8:25 | číslo dražby: 2968

500 000 Kč

Dražba začala: 09.11.2020 11:00:00Dražba skončila: 09.11.2020 12:10:49

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 1297 D 000634 / 2020 - 1
Nejnižší podání: 214 800,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 214 800,-Kč
Dražební jistota: 30 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 28.10.2020, 11:00 hodin 2. termín dne 2.11.2020, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje u předmětu dražby na adrese Bohušov č.p. 1, 793 99 Bohušov, kraj Moravskoslezský (GPS N 50°14.56478', E 17°42.90042')
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Bruntál
Město: Bohušov
Ulice: Bohušov č.p.1
GPS souradnice: 50.242746, 17.715006

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to pozemek parcelní číslo st. 127/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 314 m2, jehož součástí je stavba č.p. 1, rodinný dům v části obce Bohušov, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku, stavba stojí na pozemku p.č. st. 127/1, pozemek parcelní číslo 201/4 – zahrada o výměře 736 m2 a hospodářská budova náležející k domu č.p. 1, stavba doposud nepsaná v katastru nemovitostí nacházející se na pozemku p.č. 3446/1 – ostatní plocha, pozemek jiného vlastníka (LV č. 10002), jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 37 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Krnov, pro katastrální území Bohušov, obec Bohušov

Předmětem dražby je zděný přízemní rodinný dům s částečným podsklepením, krytý sedlovou střechou pod níž je půdní prostor. Dům je umístěn v okrajové části obce Bohušov v okrese Bruntál. přístup a příjezd je po asfaltové komunikaci. Dům je napojen na rozvod NN, vodou je zásobován ze studny, umístěné ve sklepě domu. Odkanalizování je provedeno do jímky. Dispozičně je dům řešen jako obytná část a hospodářská část. Dispoziční řešení obytné části domu: PP (sklep) - schodiště, sklepní místnost, 1NP (přízemí) - chodba, kuchyň, WC, koupelna, pět pokojů. Základy domu jsou provedeny kamenné, obvodové konstrukce jsou zděné, stropy jsou provedeny klenbové a s rovným podhledem. Zastřešení je provedeno dřevěným sedlovým krovem, střešní krytina na polovině střechy je z eternitových šablon, na druhé polovině jsou tvarovky CAPPACO. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinku. Fasáda je vápenná, vnitřní omítky jsou vápenné. Keramické obklady jsou provedeny v kuchyni, koupelně a WC. Okna jsou plastová, dveře jsou hladké do ocelových zárubní. Podlahy jsou provedeny betonové. Schodiště do půdního prostoruje dřevěné, do sklepa je cihelné. Elektroinstalace je provedena světelná a motorická, rozvody vody jsou teplé a studené. K ohřevu teoplé vody je instalován el. zásobníkový boiler. V kuchyni není žádné vybavení, v koupelně je vana a umývadlo. Záchod je splachovací. Hospodářská část domu je s obytnou částí domu stavebně i dispozičně propojena. Z původních chlévů je dnes kotelna a garáž. Základy jsou kamenné, obvodové konstrukce zděné, stropy jsou klenuté do ocelových nosníků, zastřešení je pomocí dřevěného sedlového krovu. Střešní krytina je z eternitových šablon, klempířské konstrukce jsou z pozinku. Venkovní povrchy jsou provedeny ze spárovaných cihel. Vnitřní omítky jsou vápenné. Podlahy betonové. Okna jsou jednoduché, vrata dřevěné, dveře dřevěné. Elektroinstalace je světelná.

Dle zjištěných skutečností byl dům postaven v roce 1920. Do dnešního stavu byl postupně opraven v devadesátých letech, okna byla vyměněna kolem roku 2003 a část střešní krytina byla vyměněna před 12 lety.

Předmětem dražby je také pozemková parcela číslo 201/4 v kú Bohušov. Jedná se o zahradu obdélníkového tvaru, umístěnou u asfaltové komunikace v blízkosti nádraží v Bohušově. Pozemek má travnatý povrch, dle platného územního plánu obce Bohušov je veden jako zeleň a je nezastavitelný žádnou stavbou

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.20927 (dražba č.2618)09.11.2020 11:02:28:5151 000,-Kč215 800,-Kč
Dražitel č.20947 (dražba č.2618)09.11.2020 11:03:40:7521 000,-Kč216 800,-Kč
Dražitel č.20927 (dražba č.2618)09.11.2020 11:06:33:5851 000,-Kč217 800,-Kč
Dražitel č.20952 (dražba č.2618)09.11.2020 11:17:25:79822 200,-Kč240 000,-Kč
Dražitel č.20927 (dražba č.2618)09.11.2020 11:22:11:7831 000,-Kč241 000,-Kč
Dražitel č.20952 (dražba č.2618)09.11.2020 11:35:52:7249 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.20927 (dražba č.2618)09.11.2020 11:38:48:5541 000,-Kč251 000,-Kč
Dražitel č.20952 (dražba č.2618)09.11.2020 11:39:56:25849 000,-Kč300 000,-Kč
Dražitel č.20927 (dražba č.2618)09.11.2020 11:43:29:0351 000,-Kč301 000,-Kč
Dražitel č.20952 (dražba č.2618)09.11.2020 11:45:08:33849 000,-Kč350 000,-Kč
Dražitel č.20927 (dražba č.2618)09.11.2020 11:48:24:9911 000,-Kč351 000,-Kč
Dražitel č.20952 (dražba č.2618)09.11.2020 11:51:05:46749 000,-Kč400 000,-Kč
Dražitel č.20927 (dražba č.2618)09.11.2020 11:51:52:4621 000,-Kč401 000,-Kč
Dražitel č.20952 (dražba č.2618)09.11.2020 11:55:45:86749 000,-Kč450 000,-Kč
Dražitel č.20927 (dražba č.2618)09.11.2020 11:58:02:5821 000,-Kč451 000,-Kč
Dražitel č.20952 (dražba č.2618)09.11.2020 11:59:28:0189 000,-Kč460 000,-Kč
Dražitel č.20927 (dražba č.2618)09.11.2020 12:01:23:8301 000,-Kč461 000,-Kč
Dražitel č.20952 (dražba č.2618)09.11.2020 12:02:10:3189 000,-Kč470 000,-Kč
Dražitel č.20927 (dražba č.2618)09.11.2020 12:04:25:6861 000,-Kč471 000,-Kč
Dražitel č.20952 (dražba č.2618)09.11.2020 12:05:49:89129 000,-Kč500 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 09.11.2020 v 12:10:49

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.20952 (dražba č.2618) a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 500 000,-Kč

Zveřejněno dne 09.11.2020 v 12:10:49Přijmout cookies