JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba podkrovního bytu 2+kk, 55 m2, Šumperk

Vloženo: 22.4.2022 9:13 | číslo dražby: 3824

2 240 000 Kč

Dražba začala: 26.05.2022 11:00:00Dražba skončila: 26.05.2022 12:24:24

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000087 / 21
Nejnižší podání: 1 833 400,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 2 750 000,-Kč
Dražební jistota: 70 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 12.5.2022 od 11:00 do 11:30 2. termín 17.5.2022 od 13:30 do 14:00 Místo prohlídky je na adrese: Jesenická 524/47, 787 01 Šumperk, GPS: 49.9640014N, 16.9874733E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/latalafora
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Olomoucký
Okres: Šumperk
Město: Šumperk
Ulice: Jesenická
GPS souradnice: 49.9640014N, 16.9874733E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Nemovitá věc včetně faktických součástí a příslušenství, a to:
• Bytová jednotka č. 524/5 vymezená v budově: Šumperk, č.p. 524 – bytový dům, která je součástí pozemku parc. č. St. 695/1. Součástí jednotky je podíl o velikosti 557/4473 na pozemku parc. č. St. 695/1. Jednotka je vymezená podle zákona č. 89/2012 Sb., o občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk na LV č. 12271 pro katastrální území Šumperk, obec Šumperk, okres Šumperk;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Bytová jednotka 2kk o celkové podlahové ploše 53,50 m2 je situována v podkroví obytného domu č.p. 524 a skládá se z: pokoje 1 s kuchyňským koutem (28,10 m2), pokoje 2 (19,80 m2), koupelny (4,50 m2) a sklepní kóje (1,10 m2). Nemovitost je tvořena bytovou jednotkou, podílem na společných částech domu a pozemku pod stavbou. Byt byl před 12 roky vestavěn do podkroví místo původního malého. Byly provedeny dispoziční změny, vestavěna koupelna se sprchou a WC, provedeny nové rozvody sítí, podlahy, stropy, omítky, osazeny dřevěné dveře a plastová okna. Stropy jsou s vodorovným podhledem, podlahy jsou z desek OSB s koberci, dlažby keramické, vytápění ÚT s plynovým kotlem a ohřevem vody, el. instalace světelná, kuchyně je vybavena plynovým sporákem a bylo provedeno zateplení stropu.
Obytný dům se nachází v obci Šumperk, u komunikace I/11 ulice Jesenická, přímo přístupný z místní komunikace. Je to podsklepený, dvoupodlažní dům s obytným podkrovím s celkem pěti byty a byl postaven asi před 120 lety klasickou zděnou technologií. Obvodové zdivo je vyzdívané na základových pásech, stropy s vodorovným podhledem, krov sedlový, krytina osinkocementová, schodiště je kamenné. V roce 2019 byl celý dům zateplen včetně nové fasády. Město Šumperk disponuje velmi dobrou občanskou vybaveností a dopravní infrastrukturou.
Dle vyjádření SVJ je bytová jednotka zatížena úvěrem, který SVJ čerpá na opravu fasády. K 28.2.2022 výše nesplaceného úvěru činí 58 767,00 Kč. Splátky úvěru hrazeny v předpisu měsíčního příspěvku vlastníka ve výši 723,-Kč.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Zákaz zcizení a zatížení
• Zástavní právo smluvní
• Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Zahájení exekuce - Hanulík Jan
• Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého
• Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh
• Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.


Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2699726.05.2022 11:01:50:9170,-Kč1 833 400,-Kč
Dražitel č.2700126.05.2022 11:04:03:36410 000,-Kč1 843 400,-Kč
Dražitel č.2699726.05.2022 11:06:04:24810 000,-Kč1 853 400,-Kč
Dražitel č.2700126.05.2022 11:26:55:72410 000,-Kč1 863 400,-Kč
Dražitel č.2699726.05.2022 11:27:47:48910 000,-Kč1 873 400,-Kč
Dražitel č.2700126.05.2022 11:27:56:65910 000,-Kč1 883 400,-Kč
Dražitel č.2699726.05.2022 11:29:09:93310 000,-Kč1 893 400,-Kč
Dražitel č.2700126.05.2022 11:29:52:18810 000,-Kč1 903 400,-Kč
Dražitel č.2699726.05.2022 11:30:08:87710 000,-Kč1 913 400,-Kč
Dražitel č.2700126.05.2022 11:30:34:99210 000,-Kč1 923 400,-Kč
Dražitel č.2699726.05.2022 11:30:48:88510 000,-Kč1 933 400,-Kč
Dražitel č.2700126.05.2022 11:31:12:70910 000,-Kč1 943 400,-Kč
Dražitel č.2688126.05.2022 11:31:48:79010 000,-Kč1 953 400,-Kč
Dražitel č.2699726.05.2022 11:32:10:55610 000,-Kč1 963 400,-Kč
Dražitel č.2700126.05.2022 11:33:01:07346 600,-Kč2 010 000,-Kč
Dražitel č.2699726.05.2022 11:33:28:75110 000,-Kč2 020 000,-Kč
Dražitel č.2700126.05.2022 11:34:13:09410 000,-Kč2 030 000,-Kč
Dražitel č.2699726.05.2022 11:34:36:62810 000,-Kč2 040 000,-Kč
Dražitel č.2700126.05.2022 11:34:54:33410 000,-Kč2 050 000,-Kč
Dražitel č.2699726.05.2022 11:35:27:10310 000,-Kč2 060 000,-Kč
Dražitel č.2700126.05.2022 11:36:07:48710 000,-Kč2 070 000,-Kč
Dražitel č.2699726.05.2022 11:36:36:21910 000,-Kč2 080 000,-Kč
Dražitel č.2700126.05.2022 11:36:59:74610 000,-Kč2 090 000,-Kč
Dražitel č.2699726.05.2022 11:37:19:86510 000,-Kč2 100 000,-Kč
Dražitel č.2700126.05.2022 11:39:41:61210 000,-Kč2 110 000,-Kč
Dražitel č.2699726.05.2022 11:40:44:65110 000,-Kč2 120 000,-Kč
Dražitel č.2700126.05.2022 11:44:37:55310 000,-Kč2 130 000,-Kč
Dražitel č.2700126.05.2022 11:48:20:71110 000,-Kč2 140 000,-Kč
Dražitel č.2688126.05.2022 11:52:36:32810 000,-Kč2 150 000,-Kč
Dražitel č.2700126.05.2022 11:53:54:79210 000,-Kč2 160 000,-Kč
Dražitel č.2688126.05.2022 11:58:18:69810 000,-Kč2 170 000,-Kč
Dražitel č.2700126.05.2022 12:03:15:88910 000,-Kč2 180 000,-Kč
Dražitel č.2688126.05.2022 12:08:05:61510 000,-Kč2 190 000,-Kč
Dražitel č.2700126.05.2022 12:08:52:04010 000,-Kč2 200 000,-Kč
Dražitel č.2688126.05.2022 12:13:42:33010 000,-Kč2 210 000,-Kč
Dražitel č.2700126.05.2022 12:14:01:73810 000,-Kč2 220 000,-Kč
Dražitel č.2688126.05.2022 12:18:53:34310 000,-Kč2 230 000,-Kč
Dražitel č.2700126.05.2022 12:19:24:42310 000,-Kč2 240 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 26.05.2022 v 12:24:24

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.27001 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 240 000,-Kč

Zveřejněno dne 26.05.2022 v 12:24:24



Přijmout cookies