JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba bytu 1+kk/L 35 m2, Štětí, okr. Litoměřice

Vloženo: 9.3.2021 9:55 | číslo dražby: 3053

1 060 000 Kč

Dražba začala: 18.05.2021 10:00:00Dražba skončila: 18.05.2021 10:47:55

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000058 / 20
Nejnižší podání: 656 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 900 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 6.5.2021 od 13:00 do 13:30 2. termín 12.5.2021 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Alšova 622, 411 08 Štětí, GPS: 50.4511442N, 14.3774689E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/bupadosepa.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Město: Štětí
Ulice: Alšova
GPS souradnice: 50.4511442N, 14.3774689E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Nemovitá věc včetně faktických součástí a příslušenství, a to:
• jednotka č. 622/19 - byt v budově č.p. 621, 622 - bytový dům, na pozemku parc. č. 390, část obce Štětí, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů;
• spoluvlastnický podíl o velikosti 31/2436 na společných částech domu č.p. 621, 622 na pozemku parc. č. 390, část obce Štětí;
• spoluvlastnický podíl o velikosti 31/2436 na pozemku, a to pozemku parc. č. 390;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice na LV č. 2452 a 1494 pro katastrální území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Bytová jednotka č. 622/19 je byt o velikosti 1+kk umístěný v 7.NP budovy a má celkovou plochu s příslušenstvím 27,90 m2, který se skládá z: WC (1,00 m2), komora (0,70 m2), koupelna (2,00 m2), kuchyňský kout (3,50 m2), pokoj 1 (16,20 m2), předsíň (2,80 m2), sklep b19 (1,70 m2), lodžie (6,60 m2 – plocha lodžie se nezapočítává do ploch bytu).
Byt v původním stavu, vnitřní omítky hladké běžného provedení, povrchy podlah PVC a keramická dlažba. Dveře náplňové v ocelových zárubních, okna původní dřevěná zdvojená, lodžie zasklená. Umakartové jádro, topení a ohřev TUV ústřední.
Závady zjištěné znalcem při prohlídce:
Na více místech poškozené omítky, a podlahové krytiny, radiátory ústředního topení k datu prohlídky v roce 2020 odpojeny od centrálního rozvodu, odpojena elektřina (rozvod původní Al). Okna na hranici životnosti. Chybí kuchyňská linka. Vše značně zanedbané, znečištěné. Nutná celková rekonstrukce. Stavebně technický stav značně zhoršený.
Bytový dům č.p. 621, 622 a tím i bytová jednotka č. 622/19 se nachází v ulici Alšova, Štětí, okres Litoměřic. Bytový dům je typizované panelové konstrukce, postavený dle poskytnutých podkladů cca před 50 roky. Dům má 1 PP a 8 NP a je po celkové revitalizaci v roce 2015 - zateplená fasáda, nová střešní krytina, stoupačky, výtah. Stavebně technický stav bytového domu je dobrý, odpovídá stáří, provedené rekonstrukci a prováděné údržbě. Bytový dům je napojen na rozvody vody, kanalizace, elektro a telefon.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Zahájení exekuce - Richnák Vladimír
• Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2139018.05.2021 10:00:38:9240,-Kč656 000,-Kč
Dražitel č.2159118.05.2021 10:01:05:59910 000,-Kč666 000,-Kč
Dražitel č.2139018.05.2021 10:01:35:63710 000,-Kč676 000,-Kč
Dražitel č.2215318.05.2021 10:01:58:46710 000,-Kč686 000,-Kč
Dražitel č.2214018.05.2021 10:02:16:83810 000,-Kč696 000,-Kč
Dražitel č.2212118.05.2021 10:04:01:59810 000,-Kč706 000,-Kč
Dražitel č.2186018.05.2021 10:04:33:85310 000,-Kč716 000,-Kč
Dražitel č.2214018.05.2021 10:04:54:53310 000,-Kč726 000,-Kč
Dražitel č.2139018.05.2021 10:05:25:43410 000,-Kč736 000,-Kč
Dražitel č.2212018.05.2021 10:06:06:48510 000,-Kč746 000,-Kč
Dražitel č.2214018.05.2021 10:06:11:88010 000,-Kč756 000,-Kč
Dražitel č.2215318.05.2021 10:06:40:43510 000,-Kč766 000,-Kč
Dražitel č.2139018.05.2021 10:06:47:83810 000,-Kč776 000,-Kč
Dražitel č.2212018.05.2021 10:07:52:03710 000,-Kč786 000,-Kč
Dražitel č.2215318.05.2021 10:08:17:35210 000,-Kč796 000,-Kč
Dražitel č.2139018.05.2021 10:08:33:69510 000,-Kč806 000,-Kč
Dražitel č.2214018.05.2021 10:09:01:48210 000,-Kč816 000,-Kč
Dražitel č.2139018.05.2021 10:09:31:89410 000,-Kč826 000,-Kč
Dražitel č.2210218.05.2021 10:09:54:00710 000,-Kč836 000,-Kč
Dražitel č.2215318.05.2021 10:10:45:27810 000,-Kč846 000,-Kč
Dražitel č.2139018.05.2021 10:10:51:68410 000,-Kč856 000,-Kč
Dražitel č.2210618.05.2021 10:11:17:78710 000,-Kč866 000,-Kč
Dražitel č.2214018.05.2021 10:11:31:41310 000,-Kč876 000,-Kč
Dražitel č.2179518.05.2021 10:12:22:07610 000,-Kč886 000,-Kč
Dražitel č.2215318.05.2021 10:12:36:43010 000,-Kč896 000,-Kč
Dražitel č.2215318.05.2021 10:12:42:62110 000,-Kč906 000,-Kč
Dražitel č.2212018.05.2021 10:15:58:42310 000,-Kč916 000,-Kč
Dražitel č.2210218.05.2021 10:16:33:89510 000,-Kč926 000,-Kč
Dražitel č.2215318.05.2021 10:16:53:37010 000,-Kč936 000,-Kč
Dražitel č.2212018.05.2021 10:18:51:29514 000,-Kč950 000,-Kč
Dražitel č.2215318.05.2021 10:21:21:48710 000,-Kč960 000,-Kč
Dražitel č.2204118.05.2021 10:25:45:67210 000,-Kč970 000,-Kč
Dražitel č.2159118.05.2021 10:28:15:14610 000,-Kč980 000,-Kč
Dražitel č.2215318.05.2021 10:29:23:14010 000,-Kč990 000,-Kč
Dražitel č.2204118.05.2021 10:30:51:07010 000,-Kč1 000 000,-Kč
Dražitel č.2212018.05.2021 10:31:19:81510 000,-Kč1 010 000,-Kč
Dražitel č.2204118.05.2021 10:32:07:01610 000,-Kč1 020 000,-Kč
Dražitel č.2215318.05.2021 10:37:01:03610 000,-Kč1 030 000,-Kč
Dražitel č.2204118.05.2021 10:37:29:51310 000,-Kč1 040 000,-Kč
Dražitel č.2215318.05.2021 10:42:04:07910 000,-Kč1 050 000,-Kč
Dražitel č.2204118.05.2021 10:42:55:74210 000,-Kč1 060 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 18.05.2021 v 10:47:55

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.22041 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 060 000,-Kč

Zveřejněno dne 18.05.2021 v 10:47:55Přijmout cookies