JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Tatra T815 UDS 114A, odpočet DPH

Vloženo: 12.4.2017 14:39 | číslo dražby: 1424

103 000 Kč

Dražba začala: 02.05.2017 13:00:00Dražba skončila: 02.05.2017 14:17:32

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000030 / 17
Nejnižší podání: 80 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 160 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 19. 4. 2017 od 9:00 do 9:30 2. termín 27. 4. 2017 od 9:00 do 9:30 Místo prohlídky je na adrese: Lidická 821, 266 01 Beroun. GPS: 49.9804144N, 14.0750117E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvy provádět i mimo sjednaný termín.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Město: Beroun
Ulice: Lidická 821
GPS souradnice: 49.9804144N, 14.0750117E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Značka a typ automobilu: Tatra T815 P26 208 6x6, T3-929-30, druh: UDS 114a, technický průkaz série, číslo: AO 631316, depozit od .1 2.2016, datum platnosti technické prohlídky: 31. 8. 2016, VIN nebo v. č. karosérie (rámu): 5426128, výrobní číslo motoru (typ): 39830, obsah, palivo, výkon motoru: 15 825 ccm, NM, 208 kW, registrační značka (SPZ): 1S3 0794, datum prvního uvedení do provozu: 1983, stav počítače ujetých km: 3 520, (dále jen „předmět dražby“ a „automobilu“).

Výbava automobilu:
- nástavba UDS 114a

Popis stavu předmětu dražby:
Stav automobilu odpovídá jeho stáří a počtu ujetých kilometrů.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
b) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.542602.05.2017 13:07:22:2350,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.505702.05.2017 13:18:04:2561 000,-Kč81 000,-Kč
Dražitel č.542802.05.2017 13:24:11:9911 000,-Kč82 000,-Kč
Dražitel č.459502.05.2017 13:27:07:7321 000,-Kč83 000,-Kč
Dražitel č.505702.05.2017 13:28:39:8671 000,-Kč84 000,-Kč
Dražitel č.534402.05.2017 13:30:49:7001 000,-Kč85 000,-Kč
Dražitel č.459502.05.2017 13:31:45:5701 000,-Kč86 000,-Kč
Dražitel č.534402.05.2017 13:32:59:6781 000,-Kč87 000,-Kč
Dražitel č.505702.05.2017 13:35:05:0851 000,-Kč88 000,-Kč
Dražitel č.459502.05.2017 13:37:09:7751 000,-Kč89 000,-Kč
Dražitel č.505702.05.2017 13:40:48:7671 000,-Kč90 000,-Kč
Dražitel č.459502.05.2017 13:41:10:5071 000,-Kč91 000,-Kč
Dražitel č.505702.05.2017 13:44:30:0601 000,-Kč92 000,-Kč
Dražitel č.459502.05.2017 13:46:42:4281 000,-Kč93 000,-Kč
Dražitel č.505702.05.2017 13:50:50:9651 000,-Kč94 000,-Kč
Dražitel č.459502.05.2017 13:51:26:1391 000,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.505702.05.2017 13:55:10:8631 000,-Kč96 000,-Kč
Dražitel č.459502.05.2017 13:56:18:4631 000,-Kč97 000,-Kč
Dražitel č.505702.05.2017 13:59:49:6321 000,-Kč98 000,-Kč
Dražitel č.459502.05.2017 14:01:37:6391 000,-Kč99 000,-Kč
Dražitel č.505702.05.2017 14:06:36:4161 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.459502.05.2017 14:06:50:4461 000,-Kč101 000,-Kč
Dražitel č.505702.05.2017 14:10:10:6091 000,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.459502.05.2017 14:12:32:5991 000,-Kč103 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 02.05.2017 v 14:17:32

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.4595 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 103 000,-Kč

Zveřejněno dne 02.05.2017 v 14:17:32Přijmout cookies