JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Volkswagen Passat 2.0 TDI 176 kW BMT Highline 4Motion DSG

Vloženo: 30.5.2018 10:39 | číslo dražby: 2208

615 000 Kč

Dražba začala: 12.07.2018 11:00:00Dražba skončila: 12.07.2018 12:03:53

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000020 / 18
Nejnižší podání: 344 700,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 517 000,-Kč
Dražební jistota: 50 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 28.06.2018 od 09:30 do 10:00 2. termín 12.07.2018 od 09:30 do 10:00 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: VOLKSWAGEN, obchodní označení: PASSAT, kategorie vozidla: M1, typ: 3C, varianta: AACUAAX1, verze: AD7AD7DL0*, RZ: 5Z75988, datum 1. registrace vozidla: 16.12.2015, VIN: WVWZZZ3CZGE119044, zdvih. objem: 1 968 ccm, výkon: 176 kW, palivo: NM, typ motoru: CUA, směrnice EHS/ES: 136/2014W, počet náprav - z toho hnaných: 2 - 2, barva: ČERNÁ, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 16.12.2019, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 60 808 km, skutečný stav km není znám; (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Údržba automobilu omezena na běžný záruční a pozáruční servis bez výměny nebo CO skupin. Poslední servis byl proveden 16.11.2016 (29 tis. km).

Technický stav jednotlivých skupin automobilu Volkswagen Passat 2.0 TDI 176 kW BMT Highline 4Motion DSG:

Stav automobilu odpovídá jeho stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 5555/110/2018.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.


Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1215212.07.2018 11:02:54:4040,-Kč344 700,-Kč
Dražitel č.1214012.07.2018 11:04:44:24615 300,-Kč360 000,-Kč
Dražitel č.1214312.07.2018 11:13:37:22910 000,-Kč370 000,-Kč
Dražitel č.1208912.07.2018 11:19:24:49510 000,-Kč380 000,-Kč
Dražitel č.1214312.07.2018 11:25:29:32910 000,-Kč390 000,-Kč
Dražitel č.1216412.07.2018 11:26:34:52510 000,-Kč400 000,-Kč
Dražitel č.1214012.07.2018 11:27:24:87810 000,-Kč410 000,-Kč
Dražitel č.1213012.07.2018 11:27:47:17510 000,-Kč420 000,-Kč
Dražitel č.1216412.07.2018 11:28:20:33910 000,-Kč430 000,-Kč
Dražitel č.1214312.07.2018 11:29:02:46210 000,-Kč440 000,-Kč
Dražitel č.1209912.07.2018 11:29:29:23412 345,-Kč452 345,-Kč
Dražitel č.1208912.07.2018 11:30:49:09910 000,-Kč462 345,-Kč
Dražitel č.1216412.07.2018 11:32:35:31010 000,-Kč472 345,-Kč
Dražitel č.1214312.07.2018 11:33:54:34710 000,-Kč482 345,-Kč
Dražitel č.1208912.07.2018 11:34:56:84110 000,-Kč492 345,-Kč
Dražitel č.1216412.07.2018 11:35:35:97410 000,-Kč502 345,-Kč
Dražitel č.1208912.07.2018 11:36:54:81410 000,-Kč512 345,-Kč
Dražitel č.1213012.07.2018 11:39:03:11010 000,-Kč522 345,-Kč
Dražitel č.1208912.07.2018 11:39:19:94010 000,-Kč532 345,-Kč
Dražitel č.1216412.07.2018 11:41:05:16710 000,-Kč542 345,-Kč
Dražitel č.1213012.07.2018 11:43:44:91212 655,-Kč555 000,-Kč
Dražitel č.1213012.07.2018 11:43:52:50810 000,-Kč565 000,-Kč
Dražitel č.1208912.07.2018 11:48:48:79910 000,-Kč575 000,-Kč
Dražitel č.1213012.07.2018 11:51:10:06610 000,-Kč585 000,-Kč
Dražitel č.1208912.07.2018 11:52:07:37010 000,-Kč595 000,-Kč
Dražitel č.1213012.07.2018 11:57:04:42610 000,-Kč605 000,-Kč
Dražitel č.1208912.07.2018 11:58:53:09310 000,-Kč615 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 12.07.2018 v 12:03:53

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.12089 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 615 000,-Kč

Zveřejněno dne 12.07.2018 v 12:03:53Přijmout cookies