JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba ISUZU D–MAX DOUBLECAB PREMIUM 2,5TD 120 kW 6AT 4x4 - odpočet DPH

Vloženo: 6.6.2018 11:07 | číslo dražby: 2223

482 222 Kč

Dražba začala: 19.07.2018 11:00:00Dražba skončila: 19.07.2018 11:31:04

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000027 / 18 - 2
Nejnižší podání: 432 700,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 649 000,-Kč
Dražební jistota: 60 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 12.07.2018 od 09:30 do 10:00 2. termín 19.07.2018 od 09:30 do 10:00 Místo prohlídky je na adrese: HAVEL servis s.r.o., Skopalova 131/16, 750 00 Přerov, GPS: 49.4569900, 17.4371767. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v HAVEL Servis s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Město: Přerov
Ulice: Skopalova 131/16
GPS souradnice: 49.4569900, 17.4371767

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL, značky: ISUZU, obchodní označení: D - MAX, kategorie vozidla: N1G, typ: ATFS, varianta: 86C, verze: WAD262B5EC, RZ: 1BBL1081, datum 1. registrace vozidla: 29.06.2016, VIN: MPATFS86JFT015178, zdvih. objem: 2 499 ccm, výkon: 120 kW, palivo: NM, typ motoru: 4JK1, směrnice EHS/ES: 195/2013M, počet náprav - z toho hnaných: 2 - 2, převodovka: AUT, barva: BÍLÁ, karoserie: PICK UP, spojovací zařízení: TŘÍDA A50-X, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 29.06.2020, skutečný stav km není znám; , přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 62 626 km, skutečný stav km není znám; (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Automobil provozovaný. Celkový stav úměrný stáří a technickému stavu a způsobu užívání. Nefunkční roleta korbičky.

Technický stav jednotlivých skupin automobilu ISUZU D–MAX DOUBLECAB 2,5TD 120 kW 6AT 4x4:

Stav automobilu odpovídá jeho stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 4190/2018

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.


Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1223019.07.2018 11:03:55:9630,-Kč432 700,-Kč
Dražitel č.1209819.07.2018 11:06:31:31718 300,-Kč451 000,-Kč
Dražitel č.1223019.07.2018 11:10:04:68610 000,-Kč461 000,-Kč
Dražitel č.1209819.07.2018 11:26:04:25121 222,-Kč482 222,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 19.07.2018 v 11:31:04

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.12098 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 482 222,-Kč

Zveřejněno dne 19.07.2018 v 11:31:04