JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba traktoru LAMBORGHINI, NITRO 110 T4I, možnost odpočtu DPH 21%

Vloženo: 13.3.2019 11:03 | číslo dražby: 2499

1 230 000 Kč

Dražba začala: 18.04.2019 11:00:00Dražba skončila: 18.04.2019 12:56:14

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000066 / 18
Nejnižší podání: 650 000,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 734 000,-Kč
Dražební jistota: 50 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Odkaz na video: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 9.4. od 11:00 do 11:30 2. termín 10.4. od 14:00 do 14:30 3. termín 17.4. od 14:00 do 14:30 Místo prohlídky je na adrese: Jiráskovo předměstí 635/III, Jindřichův Hradec, Areál firmy MALCOMCZ, GPS: 49.1313333N, 15.0132503E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3pHFS
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Jihočeský
Okres: Jindřichův Hradec
Město: Jindřichův Hradec
Ulice: Jiráskovo předměstí 635/III
GPS souradnice: 49.1313333N, 15.0132503E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý TRAKTOR KOLOVÝ, značky: LAMBORGHINI, obchodní označení: NITRO 110 T4I, kategorie vozidla: T1, typ: 15S, varianta: 110 T1, verze: LW, RZ: C007285, datum 1. registrace vozidla: 17.7.2015, VIN: ZKDY8202W0TL10020, zdvih. objem: 3 621 ccm, výkon: 77 kW, palivo: NM, typ motoru: TCD3.6L4 CODE C4DT77, směrnice EHS/ES: 2000/25D, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: AUTOMATICKÁ, barva: STŘÍBRNÁ, karoserie: TRAKTOR S BEZPEČNOSTNÍ KABINOU C57, spojovací zařízení: ZADNÍ TBZ KAT. 2 AUTOMATICKÁ HUBICE, počet míst k sezení: 2, STK platná do: 17.7.2019, přečtený stav počítadla motohodin: 78.5 MTH, skutečný stav MTH není znám, (dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Značka a typ traktoru: LAMBORGHINI NITRO 110 T4I, typ 15S
Druh stroje: zemědělský kolový traktor 4 x 4 – T1
Výrobce: SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A. - Itálie
Technický průkaz: ZA 030377
Rok výroby: 2014
Druh karoserie: KOLOVÝ TRAKTOR S BEZPEČNOSTNÍ KABINOU C57
Obsah, druh a výkon motoru: 3621 cm3, vznětový DEUTZ. 77 kW
Druh a rozměr pneu prvomontáže: přední W15L x 24; 420/85 R24, zadní W 16L x 34; 460/85 R34
Tech. data:
Max. rychlost: 40 km/h
Šířka: 2 550 – 2 550 mm
Délka: 4 270-5 085 mm
Výška: 2 470 mm
Spojovací zařízení: TŘÍDA TBZ KAT. 2 AUTOMATICKÁ HUBICE
Další doplňky: výbava vozidla souhlasí s údaji o typu daného vozidla tedy stupeň výbavy pro daný typ, roční a modelové řadě vozidla, vyměněná nová řídící jednotka pojezdu viz dodatek k posudku. Stav předmětu dražby odpovídá stáří a provozu dle počítadla motohodin, nutná výměna provozních kapalin a startovacího akumulátoru. Bližší specifikace předmětu dražby je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 101/03/19.

Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 5 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Vzhledem k tomu, že Vlastník předmětu dražby, kterého je Navrhovatel insolvenčním správcem, je plátcem DPH a cena dosažená vydražením je včetně DPH, dohodl se Navrhovatel s Dražebníkem, že z výtěžku dražby odvede dražebník daň z přidané hodnoty v souladu s §108 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. zákona o DPH na osobní daňový účet dlužníka.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1466418.04.2019 11:00:26:0825 000,-Kč655 000,-Kč
Dražitel č.1478718.04.2019 11:01:13:2505 000,-Kč660 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 11:02:01:20410 000,-Kč670 000,-Kč
Dražitel č.1468318.04.2019 11:03:45:1975 000,-Kč675 000,-Kč
Dražitel č.1478018.04.2019 11:04:26:1465 000,-Kč680 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 11:09:35:0395 000,-Kč685 000,-Kč
Dražitel č.1468318.04.2019 11:10:06:0255 000,-Kč690 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 11:14:20:4025 000,-Kč695 000,-Kč
Dražitel č.1478018.04.2019 11:14:53:6405 000,-Kč700 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 11:15:45:2675 000,-Kč705 000,-Kč
Dražitel č.1468318.04.2019 11:16:57:2585 000,-Kč710 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 11:18:32:7905 000,-Kč715 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 11:20:29:8315 000,-Kč720 000,-Kč
Dražitel č.1468318.04.2019 11:22:48:5935 000,-Kč725 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 11:24:38:5185 000,-Kč730 000,-Kč
Dražitel č.1478018.04.2019 11:25:20:2125 000,-Kč735 000,-Kč
Dražitel č.1448218.04.2019 11:25:47:1245 000,-Kč740 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 11:26:04:64610 000,-Kč750 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 11:26:15:0905 000,-Kč755 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 11:26:50:3285 000,-Kč760 000,-Kč
Dražitel č.1478018.04.2019 11:27:03:1095 000,-Kč765 000,-Kč
Dražitel č.1448218.04.2019 11:27:19:7555 000,-Kč770 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 11:27:45:7195 000,-Kč775 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 11:28:02:9015 000,-Kč780 000,-Kč
Dražitel č.1448218.04.2019 11:28:24:87420 000,-Kč800 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 11:28:34:7545 000,-Kč805 000,-Kč
Dražitel č.1478718.04.2019 11:29:07:7645 000,-Kč810 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 11:29:31:6855 000,-Kč815 000,-Kč
Dražitel č.1448218.04.2019 11:29:52:81620 000,-Kč835 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 11:30:13:0005 000,-Kč840 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 11:30:40:2165 000,-Kč845 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 11:30:53:1355 000,-Kč850 000,-Kč
Dražitel č.1448218.04.2019 11:31:12:26720 000,-Kč870 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 11:31:39:3215 000,-Kč875 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 11:32:02:6685 000,-Kč880 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 11:32:21:5165 000,-Kč885 000,-Kč
Dražitel č.1448218.04.2019 11:32:43:54720 000,-Kč905 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 11:33:12:9605 000,-Kč910 000,-Kč
Dražitel č.1448218.04.2019 11:36:07:75910 000,-Kč920 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 11:37:16:43310 000,-Kč930 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 11:39:03:2605 000,-Kč935 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 11:40:33:11615 000,-Kč950 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 11:45:19:6855 000,-Kč955 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 11:47:18:31820 000,-Kč975 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 11:49:08:0555 000,-Kč980 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 11:49:57:9925 000,-Kč985 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 11:50:19:1925 000,-Kč990 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 11:50:51:5605 000,-Kč995 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 11:52:13:2525 000,-Kč1 000 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 11:53:25:3355 000,-Kč1 005 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 11:53:42:6585 000,-Kč1 010 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 11:54:56:3235 000,-Kč1 015 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 11:55:23:3125 000,-Kč1 020 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 11:56:41:5015 000,-Kč1 025 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 11:57:25:0335 000,-Kč1 030 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 11:58:42:7095 000,-Kč1 035 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 11:59:08:9255 000,-Kč1 040 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 11:59:54:7975 000,-Kč1 045 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 12:00:41:9895 000,-Kč1 050 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 12:01:20:0755 000,-Kč1 055 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 12:02:53:8035 000,-Kč1 060 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 12:04:39:8985 000,-Kč1 065 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 12:05:41:0585 000,-Kč1 070 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 12:06:21:4265 000,-Kč1 075 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 12:08:51:1875 000,-Kč1 080 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 12:09:44:4705 000,-Kč1 085 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 12:11:30:3185 000,-Kč1 090 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 12:12:21:7405 000,-Kč1 095 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 12:13:11:4865 000,-Kč1 100 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 12:14:13:0185 000,-Kč1 105 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 12:14:47:6515 000,-Kč1 110 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 12:15:33:7075 000,-Kč1 115 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 12:15:57:6485 000,-Kč1 120 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 12:18:00:1665 000,-Kč1 125 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 12:18:30:7845 000,-Kč1 130 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 12:20:49:8715 000,-Kč1 135 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 12:21:04:6925 000,-Kč1 140 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 12:22:48:7075 000,-Kč1 145 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 12:23:29:8205 000,-Kč1 150 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 12:25:22:4145 000,-Kč1 155 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 12:27:31:1335 000,-Kč1 160 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 12:28:12:6135 000,-Kč1 165 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 12:28:25:1575 000,-Kč1 170 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 12:30:39:1635 000,-Kč1 175 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 12:31:04:5325 000,-Kč1 180 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 12:33:23:6625 000,-Kč1 185 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 12:33:35:9755 000,-Kč1 190 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 12:35:13:4635 000,-Kč1 195 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 12:36:30:7805 000,-Kč1 200 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 12:41:23:8025 000,-Kč1 205 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 12:41:44:8005 000,-Kč1 210 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 12:44:55:2385 000,-Kč1 215 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 12:45:20:4135 000,-Kč1 220 000,-Kč
Dražitel č.1473318.04.2019 12:50:12:4375 000,-Kč1 225 000,-Kč
Dražitel č.1453918.04.2019 12:51:14:3825 000,-Kč1 230 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 18.04.2019 v 12:56:14

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.14539 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 230 000,-Kč

Zveřejněno dne 18.04.2019 v 12:56:14Přijmout cookies