JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba vozu Land Rover Discovery 4 3.0L SDV6 HSE 4WD Auto ZF 8 stupňů, odpočet DPH

Vloženo: 27.9.2019 17:16 | číslo dražby: 2690

516 400 Kč

Dražba začala: 31.10.2019 10:00:00Dražba skončila: 31.10.2019 10:52:36

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000099 / 19
Nejnižší podání: 372 400,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 413 700,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 23.10.2019 od 14:00 do 14:30 2. termín 29.10.2019 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: LAND ROVER, obchodní označení: DISCOVERY, kategorie vozidla: M1G, typ: LA, varianta: S4KW2F, verze: E7K1, RZ: 4AZ9213, datum 1. registrace vozidla: 31.7.2014, VIN: SALLAAAG6EA722534, zdvih. Objem: 2993 ccm, výkon: 188 kW, palivo: NM, typ motoru: 306DT, směrnice EHS/ES: 195 / 2013, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: AUTOMATICKÁ, barva: ŠEDÁ, karoserie: AC KOMBI, spojovací zařízení: TŘÍDA A50-X, počet míst k sezení: 7, STK platná do: 31.7.2018, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 184 005 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Výbava vozidla odpovídá modelu Land Rover Discovery 4 3.0L SDV6 HSE 4WD Auto ZF 8 stupňů.

První registrace automobilu byla na území SRN, první registrace v ČR byla 24.8.2015. Automobil nemá platnou STK, vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin, pneumatik a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1879/016/19.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1741131.10.2019 10:08:12:0960,-Kč372 400,-Kč
Dražitel č.1734031.10.2019 10:24:04:2911 000,-Kč373 400,-Kč
Dražitel č.1741131.10.2019 10:24:31:8431 000,-Kč374 400,-Kč
Dražitel č.1741131.10.2019 10:25:26:1401 000,-Kč375 400,-Kč
Dražitel č.1734331.10.2019 10:26:03:3841 000,-Kč376 400,-Kč
Dražitel č.1734031.10.2019 10:26:16:3201 000,-Kč377 400,-Kč
Dražitel č.1712831.10.2019 10:28:18:89120 000,-Kč397 400,-Kč
Dražitel č.1734331.10.2019 10:28:37:3725 000,-Kč402 400,-Kč
Dražitel č.1741131.10.2019 10:28:59:1571 000,-Kč403 400,-Kč
Dražitel č.1741131.10.2019 10:29:12:6251 000,-Kč404 400,-Kč
Dražitel č.1734331.10.2019 10:29:30:0271 000,-Kč405 400,-Kč
Dražitel č.1712831.10.2019 10:30:59:71020 000,-Kč425 400,-Kč
Dražitel č.1734331.10.2019 10:31:50:2141 000,-Kč426 400,-Kč
Dražitel č.1712831.10.2019 10:32:48:34820 000,-Kč446 400,-Kč
Dražitel č.1734331.10.2019 10:33:13:2381 000,-Kč447 400,-Kč
Dražitel č.1712831.10.2019 10:34:53:55520 000,-Kč467 400,-Kč
Dražitel č.1734331.10.2019 10:35:11:5551 000,-Kč468 400,-Kč
Dražitel č.1712831.10.2019 10:36:00:26220 000,-Kč488 400,-Kč
Dražitel č.1734331.10.2019 10:36:21:4271 000,-Kč489 400,-Kč
Dražitel č.1712831.10.2019 10:37:13:78020 000,-Kč509 400,-Kč
Dražitel č.1734331.10.2019 10:37:46:3441 000,-Kč510 400,-Kč
Dražitel č.1712831.10.2019 10:38:09:4111 000,-Kč511 400,-Kč
Dražitel č.1712831.10.2019 10:38:22:1661 000,-Kč512 400,-Kč
Dražitel č.1712831.10.2019 10:38:31:7191 000,-Kč513 400,-Kč
Dražitel č.1734331.10.2019 10:43:16:0511 000,-Kč514 400,-Kč
Dražitel č.1712831.10.2019 10:44:35:5571 000,-Kč515 400,-Kč
Dražitel č.1741131.10.2019 10:47:36:8521 000,-Kč516 400,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 31.10.2019 v 10:52:36

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.17411 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 516 400,-Kč

Zveřejněno dne 31.10.2019 v 10:52:36Přijmout cookies