JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba vozu ŠKODA SUPERB 2.0 TDI 140 KW, 4x4 DSG Laurin&Klement, odpočet DPH

Vloženo: 27.9.2019 17:44 | číslo dražby: 2692

401 000 Kč

Dražba začala: 31.10.2019 10:00:00Dražba skončila: 31.10.2019 10:59:21

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000101 / 19
Nejnižší podání: 246 600,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 274 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 23.10.2019 od 14:00 do 14:30 2. termín 29.10.2019 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: ŠKODA, obchodní označení: SUPERB, kategorie vozidla: M1, typ: DFC, varianta: ACDFCAX11, verze: NAD6AD6D9, RZ: 5AT0335, datum 1. registrace vozidla: 9.9.2016, VIN: TMBLJ9NPOH7026377, zdvih. objem: 1 968 ccm, výkon: 140 kW, palivo: NM, typ motoru: DFC, směrnice EHS/ES: 136/ 2014W, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: AUTOMATICKÁ, barva: ČERNÁ, karoserie: AC KOMBI, spojovací zařízení: TŘÍDA A 50-X, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 9.9.2020, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 145 278 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Výbava vozidla odpovídá modelu ŠKODA SUPERB 2.0 TDI 140 kW 4x4 DSG Laurin & Klement, panorama. Vada motoru, pravděpodobně přetočený, poškozený DPF, katalyzátor, zadřené turbo.

První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, opravu motoru a DPF aj., stav ostatních skupin vozidla odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1878/015/19

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1688731.10.2019 10:01:18:6585 000,-Kč251 600,-Kč
Dražitel č.1727131.10.2019 10:05:04:6755 000,-Kč256 600,-Kč
Dražitel č.1688731.10.2019 10:05:58:6145 000,-Kč261 600,-Kč
Dražitel č.1686031.10.2019 10:07:23:0165 000,-Kč266 600,-Kč
Dražitel č.1688731.10.2019 10:08:18:8145 000,-Kč271 600,-Kč
Dražitel č.1726631.10.2019 10:09:54:0945 000,-Kč276 600,-Kč
Dražitel č.1688731.10.2019 10:10:55:1345 000,-Kč281 600,-Kč
Dražitel č.1737231.10.2019 10:13:37:7525 000,-Kč286 600,-Kč
Dražitel č.1688731.10.2019 10:18:09:2277 000,-Kč293 600,-Kč
Dražitel č.1727131.10.2019 10:18:36:5825 000,-Kč298 600,-Kč
Dražitel č.1726631.10.2019 10:19:16:8715 000,-Kč303 600,-Kč
Dražitel č.1688731.10.2019 10:21:01:3685 000,-Kč308 600,-Kč
Dražitel č.1727131.10.2019 10:22:32:6115 000,-Kč313 600,-Kč
Dražitel č.1688731.10.2019 10:23:38:5157 000,-Kč320 600,-Kč
Dražitel č.1688131.10.2019 10:23:51:2861 000,-Kč321 600,-Kč
Dražitel č.1727131.10.2019 10:24:05:8271 000,-Kč322 600,-Kč
Dražitel č.1688131.10.2019 10:25:16:3341 000,-Kč323 600,-Kč
Dražitel č.1686031.10.2019 10:25:41:3271 000,-Kč324 600,-Kč
Dražitel č.1727131.10.2019 10:26:08:8251 000,-Kč325 600,-Kč
Dražitel č.1688731.10.2019 10:26:37:8813 000,-Kč328 600,-Kč
Dražitel č.1688131.10.2019 10:26:56:6911 000,-Kč329 600,-Kč
Dražitel č.1727131.10.2019 10:27:47:5641 000,-Kč330 600,-Kč
Dražitel č.1688731.10.2019 10:28:27:2302 000,-Kč332 600,-Kč
Dražitel č.1686031.10.2019 10:28:40:5491 000,-Kč333 600,-Kč
Dražitel č.1727131.10.2019 10:28:56:1191 000,-Kč334 600,-Kč
Dražitel č.1688131.10.2019 10:29:08:7571 000,-Kč335 600,-Kč
Dražitel č.1727131.10.2019 10:29:20:4781 000,-Kč336 600,-Kč
Dražitel č.1686031.10.2019 10:29:59:1731 000,-Kč337 600,-Kč
Dražitel č.1688131.10.2019 10:30:26:8381 000,-Kč338 600,-Kč
Dražitel č.1688731.10.2019 10:30:44:0685 000,-Kč343 600,-Kč
Dražitel č.1686031.10.2019 10:31:32:0611 000,-Kč344 600,-Kč
Dražitel č.1727131.10.2019 10:31:40:7661 000,-Kč345 600,-Kč
Dražitel č.1688731.10.2019 10:32:10:0562 000,-Kč347 600,-Kč
Dražitel č.1686031.10.2019 10:32:59:9361 000,-Kč348 600,-Kč
Dražitel č.1688131.10.2019 10:33:31:1281 000,-Kč349 600,-Kč
Dražitel č.1686031.10.2019 10:34:02:7321 000,-Kč350 600,-Kč
Dražitel č.1688731.10.2019 10:34:20:3162 000,-Kč352 600,-Kč
Dražitel č.1686031.10.2019 10:35:27:3871 000,-Kč353 600,-Kč
Dražitel č.1688731.10.2019 10:36:13:4362 000,-Kč355 600,-Kč
Dražitel č.1686031.10.2019 10:36:34:2431 000,-Kč356 600,-Kč
Dražitel č.1688131.10.2019 10:36:52:7511 000,-Kč357 600,-Kč
Dražitel č.1686031.10.2019 10:37:25:6935 000,-Kč362 600,-Kč
Dražitel č.1688131.10.2019 10:37:59:96710 000,-Kč372 600,-Kč
Dražitel č.1686031.10.2019 10:38:40:7341 000,-Kč373 600,-Kč
Dražitel č.1688731.10.2019 10:39:26:6402 000,-Kč375 600,-Kč
Dražitel č.1688131.10.2019 10:39:53:15810 000,-Kč385 600,-Kč
Dražitel č.1686031.10.2019 10:43:32:7031 000,-Kč386 600,-Kč
Dražitel č.1688131.10.2019 10:44:42:10210 000,-Kč396 600,-Kč
Dražitel č.1736531.10.2019 10:49:20:3442 400,-Kč399 000,-Kč
Dražitel č.1688131.10.2019 10:49:46:4961 000,-Kč400 000,-Kč
Dražitel č.1736531.10.2019 10:54:21:8411 000,-Kč401 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 31.10.2019 v 10:59:21

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.17365 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 401 000,-Kč

Zveřejněno dne 31.10.2019 v 10:59:21