JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Opakovaná dražba návěsu KRONE SDP 27

Vloženo: 28.6.2021 15:40 | číslo dražby: 3205

20 200 Kč

Dražba začala: 14.07.2021 10:00:00Dražba skončila: 14.07.2021 10:39:40

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000053 / 21
Nejnižší podání: 16 200,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 48 600,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 12.7.2021 od 14:00 do 14:30 Místo prohlídky je na adrese: Jiřice 222, Kostelec nad Labem, GPS: 50.2183589N, 14.5497697E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/jacurozuro.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Město: Kostelec nad Labem
Ulice: Jiřice
GPS souradnice: 50.2183589N, 14.5497697E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý NÁVĚS NÁKLADNÍ VALNÍKOVÝ, značky: KRONE, obchodní označení: SDP 27, kategorie vozidla: O4, RZ: 5S52290, datum 1. registrace vozidla: 22.5.2003, VIN: WKESDP27011388110, počet náprav - z toho hnaných: 3-0, spojovací zařízení: TŘÍDA H50-X, STK platná do: 19.12.2017;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Technické parametry návěsu KRONE SDP 27:
Celková délka: 13 880 mm
Celková výška: 4 000 mm
Celková šířka: 2 550 mm
Provozní hmotnost: 6 800 kg
Povolená hmotnost: 36 000 kg
Rozměry ložné plochy: d: 13 620 mm š: 2 480 mm
V pravé zadní části poškozená plachta, nutnost celkové kontroly a opravy zejména el instalace, rezervní kolo chybí, stav odpovídá stáří a zhoršené údržbě.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1957/016/21

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2263614.07.2021 10:29:25:7541 000,-Kč17 200,-Kč
Dražitel č.2259614.07.2021 10:31:47:5711 000,-Kč18 200,-Kč
Dražitel č.2263614.07.2021 10:34:02:0081 000,-Kč19 200,-Kč
Dražitel č.2259614.07.2021 10:34:40:3231 000,-Kč20 200,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 14.07.2021 v 10:39:40

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.22596 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 20 200,-Kč

Zveřejněno dne 14.07.2021 v 10:39:40Přijmout cookies