JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba BMW 530D/A 160 kW sedan

Vloženo: 30.9.2021 10:26 | číslo dražby: 3374

86 077 Kč

Dražba začala: 21.10.2021 10:00:00Dražba skončila: 21.10.2021 11:10:09

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000074 / 21
Nejnižší podání: 40 700,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 61 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 13.10.2021 od 14:00 do 14:30 2. termín 18.10.2021 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kerevesuse.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Květnového vítězství
GPS souradnice: 50.0359644N, 14.5241256E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: BMW, obchodní označení: 530D, kategorie vozidla: M1, typ: NC71, RZ: 2ST 4546, datum 1. registrace vozidla: 18.12.2003, VIN: WBANC71000B630980, zdvih. objem: 2 993 ccm, výkon: 160 kW, palivo: NM, typ motoru: 306 D2, směrnice EHS/ES: 2001/100, počet náprav - z toho hnaných: 2 - 1, převodovka: AUT, barva: ŠEDÁ SVĚTLÁ METALÍZA, karoserie: SEDAN 4. DV, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 14.8.2022, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 310 139 km, skutečný stav km není znám;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu BMW 530D, 160 kW:
Automatická klimatizace, tempomat, PDC, Autotelefon proffesional, Xenonová světla, navigace nahrazena nástavbou android 10 autorádia Bulltronic WTS- 6210 .
První registrace automobilu byla na území ITÁLIE, v ČR od r. 2008, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1969/028/21.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2339421.10.2021 10:00:17:3461 000,-Kč41 700,-Kč
Dražitel č.2339421.10.2021 10:00:47:9855 000,-Kč46 700,-Kč
Dražitel č.2339421.10.2021 10:01:21:79710 000,-Kč56 700,-Kč
Dražitel č.2339421.10.2021 10:01:47:2241 000,-Kč57 700,-Kč
Dražitel č.2339421.10.2021 10:02:00:4201 000,-Kč58 700,-Kč
Dražitel č.2339421.10.2021 10:02:12:0301 000,-Kč59 700,-Kč
Dražitel č.2339421.10.2021 10:02:21:1991 000,-Kč60 700,-Kč
Dražitel č.2339421.10.2021 10:02:31:7831 000,-Kč61 700,-Kč
Dražitel č.2353221.10.2021 10:07:13:2391 000,-Kč62 700,-Kč
Dražitel č.2350721.10.2021 10:27:33:5391 077,-Kč63 777,-Kč
Dražitel č.2339421.10.2021 10:28:43:4081 000,-Kč64 777,-Kč
Dražitel č.2339421.10.2021 10:31:05:8211 000,-Kč65 777,-Kč
Dražitel č.2350721.10.2021 10:34:22:8781 077,-Kč66 854,-Kč
Dražitel č.2352921.10.2021 10:37:55:2581 000,-Kč67 854,-Kč
Dražitel č.2339421.10.2021 10:38:19:3841 000,-Kč68 854,-Kč
Dražitel č.2352921.10.2021 10:39:02:0741 000,-Kč69 854,-Kč
Dražitel č.2339421.10.2021 10:42:39:6661 000,-Kč70 854,-Kč
Dražitel č.2352921.10.2021 10:43:30:7691 146,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.2350721.10.2021 10:47:43:3051 077,-Kč73 077,-Kč
Dražitel č.2352921.10.2021 10:49:00:8471 023,-Kč74 100,-Kč
Dražitel č.2339421.10.2021 10:51:52:0891 000,-Kč75 100,-Kč
Dražitel č.2352921.10.2021 10:54:12:3441 000,-Kč76 100,-Kč
Dražitel č.2339421.10.2021 10:57:39:2001 000,-Kč77 100,-Kč
Dražitel č.2350721.10.2021 10:58:01:5021 000,-Kč78 100,-Kč
Dražitel č.2352921.10.2021 10:59:19:6781 000,-Kč79 100,-Kč
Dražitel č.2350721.10.2021 11:03:23:1891 077,-Kč80 177,-Kč
Dražitel č.2339421.10.2021 11:03:51:2551 000,-Kč81 177,-Kč
Dražitel č.2352921.10.2021 11:04:32:1401 823,-Kč83 000,-Kč
Dražitel č.2350721.10.2021 11:05:09:1343 077,-Kč86 077,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 21.10.2021 v 11:10:09

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.23507 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 86 077,-Kč

Zveřejněno dne 21.10.2021 v 11:10:09Přijmout cookies