JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Dacia Sandero Stepway 1,5 dCi 66 kW

Vloženo: 24.3.2022 11:20 | číslo dražby: 3721

65 000 Kč

Dražba začala: 12.04.2022 10:00:00Dražba skončila: 12.04.2022 11:00:16

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000089 / 21
Nejnižší podání: 40 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 59 900,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 6.4.2022 od 14:00 do 14:30 2. termín 11.4.2022 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kerevesuse.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Město: Praha 4
Ulice: Květnového vítězství
GPS souradnice: 50.0359644N, 14.5241256E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL HATCHBACK, značky: DACIA, obchodní označení: SANDERO, kategorie vozidla: M1, typ: SD, varianta: 5SDCL, verze: 5SDCLC, RZ: 2SR1315, datum 1. registrace vozidla: 3.6.2013, VIN: UU15SDCLC48788275, zdvih. objem: 1 461 ccm, výkon: 66 kW, palivo: NM, typ motoru: K9KC6, směrnice EHS/ES: 566/2011 J, počet náprav - z toho hnaných: 2-1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: MODRÁ METALÍZA RPL, karoserie: HATCHBACK, spojovací zařízení: A 50, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 17.6.2023, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 254 936 km, skutečný stav km není znám;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Výbava automobilu Dacia Sandero 66 kW hatchback:
centrální zamykání, elektrické ovládání oken a zpětných zrcátek, manuální klimatizace, ABS
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1982/005/22.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2629712.04.2022 10:03:50:1661 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.2633212.04.2022 10:10:25:1981 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.2600212.04.2022 10:12:26:0861 000,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.2626512.04.2022 10:14:14:3361 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.2600212.04.2022 10:17:16:2031 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.2626512.04.2022 10:22:03:6221 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.2636312.04.2022 10:27:12:1241 000,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.2636712.04.2022 10:27:43:0531 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.2636312.04.2022 10:28:23:5101 000,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.2626512.04.2022 10:29:39:8161 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.2636712.04.2022 10:30:16:2561 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.2636312.04.2022 10:31:01:5641 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.2626212.04.2022 10:31:33:5401 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.2636712.04.2022 10:32:36:2021 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.2636312.04.2022 10:33:33:2361 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.2636712.04.2022 10:35:21:6291 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.2626512.04.2022 10:36:02:4561 000,-Kč57 000,-Kč
Dražitel č.2636712.04.2022 10:36:16:5701 000,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.2626512.04.2022 10:37:01:9851 000,-Kč59 000,-Kč
Dražitel č.2636712.04.2022 10:38:49:4451 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.2626512.04.2022 10:41:06:0391 000,-Kč61 000,-Kč
Dražitel č.2626212.04.2022 10:45:41:7681 000,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.2626512.04.2022 10:47:27:2601 000,-Kč63 000,-Kč
Dražitel č.2636712.04.2022 10:52:20:0521 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.2626512.04.2022 10:55:16:2041 000,-Kč65 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 12.04.2022 v 11:00:16

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.26265 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 65 000,-Kč

Zveřejněno dne 12.04.2022 v 11:00:16Přijmout cookies