JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Škoda Octavia RS DSG Combi 135 kW 2.0 TDI

Vloženo: 7.4.2022 16:19 | číslo dražby: 3762

422 000 Kč

Dražba začala: 10.05.2022 10:00:00Dražba skončila: 10.05.2022 11:27:07

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000012 / 22
Nejnižší podání: 215 300,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 322 900,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 28.04.2022 od 14:00 do 14:30 2. termín 04.05.2022 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kerevesuse.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Město: Praha 4
Ulice: Květnového vítězství
GPS souradnice: 50.0359644N, 14.5241256E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL AC KOMBI, značky: ŠKODA, obchodní označení: OCTAVIA, kategorie vozidla: M1, typ: 5E, varianta: ACCUNAXO, verze: RFD6FD6D9, RZ: 6AV 9289, datum 1. registrace vozidla: 11.4.2018, VIN: TMBJK7NE8J0292574, zdvih. objem: 1 968 ccm, výkon: 135 kW, palivo: NM, typ motoru: CUN, směrnice EHS/ES: 2016/646W, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 PŘEDNÍ, převodovka: AUT, barva: ŠEDÁ, karoserie: KOMBI, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 11.4.2022, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 118 138 km, skutečný stav km není znám;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu Škoda Octavia RS DSG Combi 135 kW 2.0 TDI:
multifunkční volant, vyhřívaná přední sedadla, paket RS challenge, automatická klimatizace, automatická převodovka DSG, bluetooth s podporou telefonu a streamingu.
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1984/007/22.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2628610.05.2022 10:00:50:2451 000,-Kč216 300,-Kč
Dražitel č.2638310.05.2022 10:01:22:6931 000,-Kč217 300,-Kč
Dražitel č.2653710.05.2022 10:02:00:0001 000,-Kč218 300,-Kč
Dražitel č.2680310.05.2022 10:02:09:8501 000,-Kč219 300,-Kč
Dražitel č.2628610.05.2022 10:02:35:1281 000,-Kč220 300,-Kč
Dražitel č.2670110.05.2022 10:02:48:2071 000,-Kč221 300,-Kč
Dražitel č.2680310.05.2022 10:03:13:79010 000,-Kč231 300,-Kč
Dražitel č.2679910.05.2022 10:04:15:9351 700,-Kč233 000,-Kč
Dražitel č.2628310.05.2022 10:04:47:8711 000,-Kč234 000,-Kč
Dražitel č.2667810.05.2022 10:05:30:8321 000,-Kč235 000,-Kč
Dražitel č.2670110.05.2022 10:05:49:7811 000,-Kč236 000,-Kč
Dražitel č.2628310.05.2022 10:06:31:1211 000,-Kč237 000,-Kč
Dražitel č.2669010.05.2022 10:07:08:17210 000,-Kč247 000,-Kč
Dražitel č.2642710.05.2022 10:07:22:6171 000,-Kč248 000,-Kč
Dražitel č.2680210.05.2022 10:07:55:5671 000,-Kč249 000,-Kč
Dražitel č.2656710.05.2022 10:09:41:7851 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.2667810.05.2022 10:09:54:8781 000,-Kč251 000,-Kč
Dražitel č.2662810.05.2022 10:10:36:2131 000,-Kč252 000,-Kč
Dražitel č.2679910.05.2022 10:11:19:1611 500,-Kč253 500,-Kč
Dražitel č.2680310.05.2022 10:11:53:1791 500,-Kč255 000,-Kč
Dražitel č.2674110.05.2022 10:12:19:3841 000,-Kč256 000,-Kč
Dražitel č.2678010.05.2022 10:12:56:0321 000,-Kč257 000,-Kč
Dražitel č.2680210.05.2022 10:13:20:6901 000,-Kč258 000,-Kč
Dražitel č.2667810.05.2022 10:13:35:9231 000,-Kč259 000,-Kč
Dražitel č.2680210.05.2022 10:14:16:1161 000,-Kč260 000,-Kč
Dražitel č.2657310.05.2022 10:15:02:82310 000,-Kč270 000,-Kč
Dražitel č.2680210.05.2022 10:15:57:3091 000,-Kč271 000,-Kč
Dražitel č.2662810.05.2022 10:16:32:7731 000,-Kč272 000,-Kč
Dražitel č.2680310.05.2022 10:17:08:6191 000,-Kč273 000,-Kč
Dražitel č.2682410.05.2022 10:17:21:9641 000,-Kč274 000,-Kč
Dražitel č.2670110.05.2022 10:18:27:5271 000,-Kč275 000,-Kč
Dražitel č.2667810.05.2022 10:18:35:6991 000,-Kč276 000,-Kč
Dražitel č.2680210.05.2022 10:18:56:9751 000,-Kč277 000,-Kč
Dražitel č.2679910.05.2022 10:19:53:8601 000,-Kč278 000,-Kč
Dražitel č.2680310.05.2022 10:20:54:5291 000,-Kč279 000,-Kč
Dražitel č.2680210.05.2022 10:21:29:8781 000,-Kč280 000,-Kč
Dražitel č.2628610.05.2022 10:22:21:6851 000,-Kč281 000,-Kč
Dražitel č.2680210.05.2022 10:23:07:5511 000,-Kč282 000,-Kč
Dražitel č.2680310.05.2022 10:24:28:2231 000,-Kč283 000,-Kč
Dražitel č.2628610.05.2022 10:25:06:81510 000,-Kč293 000,-Kč
Dražitel č.2667810.05.2022 10:25:17:7341 000,-Kč294 000,-Kč
Dražitel č.2679910.05.2022 10:25:43:0411 000,-Kč295 000,-Kč
Dražitel č.2670110.05.2022 10:25:55:0121 000,-Kč296 000,-Kč
Dražitel č.2670110.05.2022 10:26:12:4881 000,-Kč297 000,-Kč
Dražitel č.2628610.05.2022 10:26:22:38310 000,-Kč307 000,-Kč
Dražitel č.2680210.05.2022 10:26:58:8291 000,-Kč308 000,-Kč
Dražitel č.2662810.05.2022 10:27:09:9631 000,-Kč309 000,-Kč
Dražitel č.2680210.05.2022 10:27:32:3421 000,-Kč310 000,-Kč
Dražitel č.2680310.05.2022 10:27:43:1771 000,-Kč311 000,-Kč
Dražitel č.2628610.05.2022 10:27:49:4721 000,-Kč312 000,-Kč
Dražitel č.2680210.05.2022 10:28:06:1231 000,-Kč313 000,-Kč
Dražitel č.2628610.05.2022 10:28:15:2961 000,-Kč314 000,-Kč
Dražitel č.2662810.05.2022 10:28:31:1211 000,-Kč315 000,-Kč
Dražitel č.2667810.05.2022 10:28:42:7061 000,-Kč316 000,-Kč
Dražitel č.2628310.05.2022 10:28:53:8381 000,-Kč317 000,-Kč
Dražitel č.2680210.05.2022 10:28:59:9761 000,-Kč318 000,-Kč
Dražitel č.2680310.05.2022 10:29:05:9641 000,-Kč319 000,-Kč
Dražitel č.2682410.05.2022 10:29:13:3531 000,-Kč320 000,-Kč
Dražitel č.2667810.05.2022 10:29:26:9401 000,-Kč321 000,-Kč
Dražitel č.2666910.05.2022 10:29:49:2111 000,-Kč322 000,-Kč
Dražitel č.2628610.05.2022 10:30:01:1051 000,-Kč323 000,-Kč
Dražitel č.2682410.05.2022 10:30:10:8091 000,-Kč324 000,-Kč
Dražitel č.2680310.05.2022 10:30:26:7791 000,-Kč325 000,-Kč
Dražitel č.2667810.05.2022 10:30:39:0791 000,-Kč326 000,-Kč
Dražitel č.2680210.05.2022 10:30:47:9681 000,-Kč327 000,-Kč
Dražitel č.2628610.05.2022 10:31:10:2761 000,-Kč328 000,-Kč
Dražitel č.2662810.05.2022 10:31:29:8581 000,-Kč329 000,-Kč
Dražitel č.2680210.05.2022 10:31:50:3721 000,-Kč330 000,-Kč
Dražitel č.2628610.05.2022 10:31:57:2731 000,-Kč331 000,-Kč
Dražitel č.2667810.05.2022 10:32:19:5751 000,-Kč332 000,-Kč
Dražitel č.2653710.05.2022 10:32:28:03350 000,-Kč382 000,-Kč
Dražitel č.2662810.05.2022 10:32:59:5651 000,-Kč383 000,-Kč
Dražitel č.2670110.05.2022 10:33:31:0201 000,-Kč384 000,-Kč
Dražitel č.2628610.05.2022 10:33:43:7871 000,-Kč385 000,-Kč
Dražitel č.2662810.05.2022 10:35:22:9171 000,-Kč386 000,-Kč
Dražitel č.2628610.05.2022 10:35:34:2461 000,-Kč387 000,-Kč
Dražitel č.2670110.05.2022 10:35:54:7041 000,-Kč388 000,-Kč
Dražitel č.2628610.05.2022 10:36:16:8181 000,-Kč389 000,-Kč
Dražitel č.2662810.05.2022 10:36:45:5631 000,-Kč390 000,-Kč
Dražitel č.2628610.05.2022 10:37:34:2641 000,-Kč391 000,-Kč
Dražitel č.2670110.05.2022 10:38:25:0531 000,-Kč392 000,-Kč
Dražitel č.2628610.05.2022 10:39:11:3921 000,-Kč393 000,-Kč
Dražitel č.2670110.05.2022 10:40:36:7941 000,-Kč394 000,-Kč
Dražitel č.2653710.05.2022 10:40:46:3576 000,-Kč400 000,-Kč
Dražitel č.2628310.05.2022 10:43:25:4861 000,-Kč401 000,-Kč
Dražitel č.2656710.05.2022 10:43:38:2613 000,-Kč404 000,-Kč
Dražitel č.2653710.05.2022 10:44:24:2536 000,-Kč410 000,-Kč
Dražitel č.2670110.05.2022 10:45:15:1941 000,-Kč411 000,-Kč
Dražitel č.2656710.05.2022 10:49:27:2702 000,-Kč413 000,-Kč
Dražitel č.2670110.05.2022 10:51:22:9311 000,-Kč414 000,-Kč
Dražitel č.2653710.05.2022 10:53:44:0931 000,-Kč415 000,-Kč
Dražitel č.2675710.05.2022 10:57:54:3081 000,-Kč416 000,-Kč
Dražitel č.2653710.05.2022 10:59:26:7351 000,-Kč417 000,-Kč
Dražitel č.2675710.05.2022 11:04:16:8081 000,-Kč418 000,-Kč
Dražitel č.2653710.05.2022 11:09:16:4631 000,-Kč419 000,-Kč
Dražitel č.2675710.05.2022 11:14:06:4891 000,-Kč420 000,-Kč
Dražitel č.2653710.05.2022 11:17:33:5201 000,-Kč421 000,-Kč
Dražitel č.2675710.05.2022 11:22:07:4461 000,-Kč422 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 10.05.2022 v 11:27:07

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.26757 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 422 000,-Kč

Zveřejněno dne 10.05.2022 v 11:27:07Přijmout cookies