JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Aukce parcely pro stavbu RD, 895 m2, Osečná, okr. Liberec

Vloženo: 21.4.2022 14:19 | číslo aukce: 3820

1 075 000 Kč

Aukce začala: 17.05.2022 10:00:00Aukce skončila: 17.05.2022 13:59:36

Stav aukce: Ukončeno - byl udělen příklep
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 0745 D 000016 / 22
Nejnižší podání: 290 900,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Určená cena: 1 873 629,-Kč
Aukční jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 11.5.2022 od 15:00 do 15:30 Místo prohlídky je na adrese: Druzcov č.p. 54, GPS: 50.7259139N, 14.9345961E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/rasofapavo. Pozemek je volně přístupný, prohlídky jsou možné individuální bez účasti Organizátora aukce.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Město: Osečná
GPS souradnice: 50.7259139N, 14.9345961E

Místo konání aukce:
www.jrdrazby.cz

Pořadatel:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu aukce

• Pozemek parc. č. 222 o výměře 895 m2 – ostatní plocha;
zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 144, pro katastrální území Druzcov, obec Osečná, okres Liberec,
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Aukce parcely pro stavbu rodinného domu o výměře 895 m2 se nachází v Druzcově u města Osečná v zastavěné, okrajové severní části obce. Parcela je vysekána od porostu, připravena pro stavbu rekreačního obydlí nebo rodinného domu s výhledem na Ještěd. Z inženýrských sítí je k hranici pozemku přivedena elektřina a voda. Parcela se nachází v území „plochy bydlení individuální“ a výstavba je možná pouze v případě splnění všech zákonných povinností.
Ve městě Osečná žije přibližně 1 200 obyvatel. V obci je dobrá občanská vybavenost - základní a mateřská škola, pošta, lékárna, praktický, dětský a zubní lékař. Ve městě není průmyslová výroba. Autobusové zastávky ve směru na Český Dub, Hodkovice nad Mohelkou, Liberec a Stráž pod Ralskem v obci, nejbližší železniční stanice je vzdálena 8 km v obci Křížany. Turisticky zajímavé místo pro výlety pěší i na kole - lázně Kundratice, vrchy s vyhlídkami, skály a Skalní divadlo, rybníky, pomníky, prameny potoků - leží asi 10 km jihozápadně od Liberce na úpatí Ještědsko-kozákovského hřbetu a Ralské pahorkatiny.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění Organizátora aukce:
Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce.
Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 7.6.2022 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické aukce

Přihazování
Účastník aukceV doběČástkaPodání
Účastník aukce č.2688817.05.2022 10:01:13:2135 000,-Kč295 900,-Kč
Účastník aukce č.2676317.05.2022 10:06:45:6525 000,-Kč300 900,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 10:23:10:2765 000,-Kč305 900,-Kč
Účastník aukce č.2689117.05.2022 10:27:20:8405 000,-Kč310 900,-Kč
Účastník aukce č.2669217.05.2022 10:28:11:5645 000,-Kč315 900,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 10:29:15:0145 000,-Kč320 900,-Kč
Účastník aukce č.2669217.05.2022 10:29:33:8435 000,-Kč325 900,-Kč
Účastník aukce č.2676317.05.2022 10:30:00:7665 000,-Kč330 900,-Kč
Účastník aukce č.2669217.05.2022 10:30:35:0215 000,-Kč335 900,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 10:32:00:8915 000,-Kč340 900,-Kč
Účastník aukce č.2669217.05.2022 10:32:10:7445 000,-Kč345 900,-Kč
Účastník aukce č.2676317.05.2022 10:33:49:3625 000,-Kč350 900,-Kč
Účastník aukce č.2669217.05.2022 10:34:03:6495 000,-Kč355 900,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 10:36:09:3115 000,-Kč360 900,-Kč
Účastník aukce č.2669217.05.2022 10:36:27:8235 000,-Kč365 900,-Kč
Účastník aukce č.2689617.05.2022 10:37:06:50830 000,-Kč395 900,-Kč
Účastník aukce č.2676317.05.2022 10:37:40:3555 000,-Kč400 900,-Kč
Účastník aukce č.2669217.05.2022 10:38:07:1125 000,-Kč405 900,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 10:39:09:8255 100,-Kč411 000,-Kč
Účastník aukce č.2669217.05.2022 10:39:22:3885 000,-Kč416 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 10:40:10:0965 000,-Kč421 000,-Kč
Účastník aukce č.2669217.05.2022 10:40:35:7485 000,-Kč426 000,-Kč
Účastník aukce č.2676317.05.2022 10:41:47:4805 000,-Kč431 000,-Kč
Účastník aukce č.2669217.05.2022 10:42:03:9975 000,-Kč436 000,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 10:43:32:7339 000,-Kč445 000,-Kč
Účastník aukce č.2669217.05.2022 10:43:43:1375 000,-Kč450 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 10:44:14:0765 000,-Kč455 000,-Kč
Účastník aukce č.2669217.05.2022 10:44:39:6175 000,-Kč460 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 10:45:19:2505 000,-Kč465 000,-Kč
Účastník aukce č.2669217.05.2022 10:45:36:1515 000,-Kč470 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 10:46:06:5395 000,-Kč475 000,-Kč
Účastník aukce č.2669217.05.2022 10:46:24:7795 000,-Kč480 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 10:46:45:3855 000,-Kč485 000,-Kč
Účastník aukce č.2669217.05.2022 10:46:54:5845 000,-Kč490 000,-Kč
Účastník aukce č.2676317.05.2022 10:47:04:8595 000,-Kč495 000,-Kč
Účastník aukce č.2669217.05.2022 10:47:13:8795 000,-Kč500 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 10:48:37:6635 000,-Kč505 000,-Kč
Účastník aukce č.2669217.05.2022 10:48:46:4615 000,-Kč510 000,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 10:51:33:6375 000,-Kč515 000,-Kč
Účastník aukce č.2669217.05.2022 10:51:55:6375 000,-Kč520 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 10:52:22:77250 000,-Kč570 000,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 10:53:26:20515 000,-Kč585 000,-Kč
Účastník aukce č.2669217.05.2022 10:53:53:0185 000,-Kč590 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 10:54:56:1705 000,-Kč595 000,-Kč
Účastník aukce č.2669217.05.2022 10:55:13:2435 000,-Kč600 000,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 10:55:52:1565 000,-Kč605 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 10:56:20:6295 000,-Kč610 000,-Kč
Účastník aukce č.2669217.05.2022 10:57:01:5695 000,-Kč615 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 10:57:20:5275 000,-Kč620 000,-Kč
Účastník aukce č.2669217.05.2022 10:58:29:1775 000,-Kč625 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 10:59:04:3855 000,-Kč630 000,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 11:01:33:9415 000,-Kč635 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 11:04:40:8245 000,-Kč640 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 11:05:23:5615 000,-Kč645 000,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 11:06:36:2135 000,-Kč650 000,-Kč
Účastník aukce č.2669217.05.2022 11:08:21:2535 000,-Kč655 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 11:08:56:5535 000,-Kč660 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 11:09:22:9355 000,-Kč665 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 11:09:45:8565 000,-Kč670 000,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 11:11:32:2145 000,-Kč675 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 11:14:26:4835 000,-Kč680 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 11:14:45:1685 000,-Kč685 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 11:15:52:1035 000,-Kč690 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 11:16:30:0095 000,-Kč695 000,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 11:18:05:5575 000,-Kč700 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 11:18:17:6135 000,-Kč705 000,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 11:20:27:1075 000,-Kč710 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 11:20:56:1685 000,-Kč715 000,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 11:21:41:5895 000,-Kč720 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 11:22:28:8385 000,-Kč725 000,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 11:24:29:3295 000,-Kč730 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 11:24:51:4595 000,-Kč735 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 11:25:30:4765 000,-Kč740 000,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 11:26:14:8465 000,-Kč745 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 11:26:51:4165 000,-Kč750 000,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 11:27:59:94710 000,-Kč760 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 11:29:03:3955 000,-Kč765 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 11:29:27:9245 000,-Kč770 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 11:31:59:1135 000,-Kč775 000,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 11:33:25:2565 000,-Kč780 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 11:34:18:0145 000,-Kč785 000,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 11:36:26:3625 000,-Kč790 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 11:37:20:9905 000,-Kč795 000,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 11:38:10:6045 000,-Kč800 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 11:38:52:3025 000,-Kč805 000,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 11:40:57:0345 000,-Kč810 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 11:41:12:7315 000,-Kč815 000,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 11:43:12:7925 000,-Kč820 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 11:43:32:8475 000,-Kč825 000,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 11:44:39:8355 000,-Kč830 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 11:45:53:2805 000,-Kč835 000,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 11:48:41:2785 000,-Kč840 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 11:50:25:6095 000,-Kč845 000,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 11:52:26:7685 000,-Kč850 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 11:52:56:3465 000,-Kč855 000,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 11:55:20:9685 000,-Kč860 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 11:55:41:6095 000,-Kč865 000,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 11:59:06:8755 000,-Kč870 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 12:00:53:7515 000,-Kč875 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 12:05:04:3135 000,-Kč880 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 12:05:42:4405 000,-Kč885 000,-Kč
Účastník aukce č.2685217.05.2022 12:06:30:5635 000,-Kč890 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 12:07:51:8125 000,-Kč895 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 12:12:09:8055 000,-Kč900 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 12:12:50:9795 000,-Kč905 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 12:17:26:3945 000,-Kč910 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 12:18:20:1585 000,-Kč915 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 12:22:42:0965 000,-Kč920 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 12:25:09:6755 000,-Kč925 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 12:29:50:3085 000,-Kč930 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 12:30:21:5015 000,-Kč935 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 12:34:57:8115 000,-Kč940 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 12:38:34:2015 000,-Kč945 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 12:43:16:1305 000,-Kč950 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 12:45:46:0905 000,-Kč955 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 12:50:35:9845 000,-Kč960 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 12:53:43:7125 000,-Kč965 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 12:58:26:8485 000,-Kč970 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 12:59:55:0035 000,-Kč975 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 13:04:43:3165 000,-Kč980 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 13:06:04:2575 000,-Kč985 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 13:10:46:3755 000,-Kč990 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 13:11:24:1735 000,-Kč995 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 13:16:09:0895 000,-Kč1 000 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 13:17:24:5125 000,-Kč1 005 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 13:22:06:9375 000,-Kč1 010 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 13:22:43:8415 000,-Kč1 015 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 13:27:32:9065 000,-Kč1 020 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 13:28:01:6575 000,-Kč1 025 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 13:32:46:0815 000,-Kč1 030 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 13:34:32:4775 000,-Kč1 035 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 13:39:23:4535 000,-Kč1 040 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 13:39:43:4435 000,-Kč1 045 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 13:44:31:2645 000,-Kč1 050 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 13:46:30:6355 000,-Kč1 055 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 13:51:23:6005 000,-Kč1 060 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 13:51:29:8785 000,-Kč1 065 000,-Kč
Účastník aukce č.2672717.05.2022 13:51:38:9115 000,-Kč1 070 000,-Kč
Účastník aukce č.2688817.05.2022 13:54:36:3825 000,-Kč1 075 000,-Kč
Výsledek aukce
Aukce byla ukončena dne 17.05.2022 v 13:59:36

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Vítězem el.aukce se stal: Účastník aukce č.26888
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 075 000,-Kč

Zveřejněno dne 17.05.2022 v 13:59:36Přijmout cookies