JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Hyundai Santa Fe III 2,2 CRDi, 145 kW 4WD Automat, Luxury

Vloženo: 26.7.2022 13:37 | číslo dražby: 4096

300 000 Kč

Dražba začala: 30.08.2022 10:00:00Dražba skončila: 30.08.2022 11:30:01

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000034 / 22
Nejnižší podání: 244 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 366 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 18.8.2022 od 14:00 do 14:30 2. termín 24.8.2022 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kerevesuse.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Město: Praha 4
Ulice: Květnového vítězství
GPS souradnice: 50.0359644N, 14.5241256E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL AC KOMBI, značky: HYUNDAI, obchodní označení: SANTA FE, kategorie vozidla: M1, typ: DM, varianta: C5D14, verze: A62BZ1, RZ: 4AU1067, datum 1. registrace vozidla: 12.6.2015, VIN: KMHSW81XDFU428632, zdvih. objem: 2 199 ccm, výkon: 145 kW, palivo: NM, typ motoru: D4HB, směrnice EHS/ES: 630/2012J, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: AUT, barva: ŠEDÁ, karoserie: AC KOMBI, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 26.6.2021, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 118 167 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu Hyundai Santa Fe III 2,2 CRDi, 145 kW 4WD Automat, Luxury:
Metalický lak, paket Executive, elektricky ovládané střešní okno
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č.1992/015/22.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2791930.08.2022 10:14:24:0700,-Kč244 000,-Kč
Dražitel č.2787630.08.2022 10:21:15:2771 000,-Kč245 000,-Kč
Dražitel č.2791930.08.2022 10:27:10:4081 000,-Kč246 000,-Kč
Dražitel č.2787630.08.2022 10:29:12:2901 000,-Kč247 000,-Kč
Dražitel č.2762930.08.2022 10:31:37:8931 000,-Kč248 000,-Kč
Dražitel č.2792730.08.2022 10:32:44:0071 000,-Kč249 000,-Kč
Dražitel č.2791930.08.2022 10:36:07:2111 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.2792730.08.2022 10:36:40:7491 000,-Kč251 000,-Kč
Dražitel č.2787630.08.2022 10:37:18:5671 000,-Kč252 000,-Kč
Dražitel č.2762930.08.2022 10:37:47:4451 000,-Kč253 000,-Kč
Dražitel č.2787630.08.2022 10:39:46:0661 000,-Kč254 000,-Kč
Dražitel č.2792730.08.2022 10:42:29:3891 000,-Kč255 000,-Kč
Dražitel č.2762930.08.2022 10:45:00:7165 000,-Kč260 000,-Kč
Dražitel č.2792730.08.2022 10:45:47:9261 000,-Kč261 000,-Kč
Dražitel č.2762930.08.2022 10:47:08:3625 000,-Kč266 000,-Kč
Dražitel č.2792730.08.2022 10:48:55:2631 000,-Kč267 000,-Kč
Dražitel č.2762930.08.2022 10:50:51:9851 000,-Kč268 000,-Kč
Dražitel č.2792730.08.2022 10:52:20:2801 000,-Kč269 000,-Kč
Dražitel č.2762930.08.2022 10:55:49:6551 000,-Kč270 000,-Kč
Dražitel č.2792730.08.2022 10:56:10:6351 000,-Kč271 000,-Kč
Dražitel č.2762930.08.2022 10:59:49:6961 000,-Kč272 000,-Kč
Dražitel č.2792730.08.2022 11:00:17:5411 000,-Kč273 000,-Kč
Dražitel č.2762930.08.2022 11:02:08:3441 000,-Kč274 000,-Kč
Dražitel č.2756430.08.2022 11:02:53:5271 000,-Kč275 000,-Kč
Dražitel č.2792730.08.2022 11:03:38:5621 000,-Kč276 000,-Kč
Dražitel č.2756430.08.2022 11:04:18:0041 000,-Kč277 000,-Kč
Dražitel č.2792730.08.2022 11:06:08:5601 000,-Kč278 000,-Kč
Dražitel č.2756430.08.2022 11:09:15:2991 000,-Kč279 000,-Kč
Dražitel č.2792730.08.2022 11:11:46:9521 000,-Kč280 000,-Kč
Dražitel č.2756430.08.2022 11:12:53:13410 000,-Kč290 000,-Kč
Dražitel č.2792730.08.2022 11:15:18:8041 000,-Kč291 000,-Kč
Dražitel č.2756430.08.2022 11:19:33:0821 000,-Kč292 000,-Kč
Dražitel č.2792730.08.2022 11:19:59:0471 000,-Kč293 000,-Kč
Dražitel č.2790930.08.2022 11:24:32:2621 000,-Kč294 000,-Kč
Dražitel č.2756430.08.2022 11:25:01:2616 000,-Kč300 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 30.08.2022 v 11:30:01

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.27564 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 300 000,-Kč

Zveřejněno dne 30.08.2022 v 11:30:01Přijmout cookies