JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba havarovaného Mercedesu Benz S-Class S500

Vloženo: 28.7.2022 13:25 | číslo dražby: 4102

318 806 Kč

Dražba začala: 08.09.2022 10:00:00Dražba skončila: 08.09.2022 11:19:43

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000039 / 21
Nejnižší podání: 250 800,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 376 100,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 30.08.2022 od 14:00 do 14:30 2. termín 05.09.2022 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Bohemia s.r.o. Pražákova 512/52, Brno, GPS: 49.1664217N, 16.6034411E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/barafojero.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Město: Brno
Ulice: Pražákova
GPS souradnice: 49.1664217N, 16.6034411E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL AA SEDAN, značky: MERCEDES -BENZ, obchodní označení: S 500 4MATIC, kategorie vozidla: M1, typ: 278929, varianta: P17VP1, verze: NZAAB401, RZ: 9T4 9964, datum 1. registrace vozidla: 31.10.2014, VIN: WDD2221851A127766, zdvih. objem: 4 663 ccm, výkon: 335 kW, palivo: BA, typ motoru: 278929, směrnice EHS/ES: 195/2013W, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: AUT, barva: ČERNÁ, karoserie: SEDAN, počet míst k sezení: 4, STK platná do: 6.12.2020, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 216 047 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu Mercedes Benz S-Class S500:
PAKETY: AIR-BALANCE, CHAUFFEUR, KEYLESS-GO, KOMFORTNÍCH SEDADEL, OCHRANY PROTI ODCIZENÍ, OCHRANY PROTI SLUNCI, PARKOVÁNÍ (PAKET PARK), PRE-SAFE VZADU, KOMFORTNÍ PAKET ZADNÍCH SEDADEL, KOMFORTNÍ PAKET "TEPLO", MEMORY-PAKET, POTAHY KŮŽE NAPPA, SLEDOVÁNÍ JÍZDNÍ STOPY, SLEDOVÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU, ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK, TV PŘIJÍMAČ, OZDOBNÉ DÍLY TOPOL ČERNÝ LESKLÝ, AUDIO BURMESTER SURROUND-SOUND, INDIVIDUAL ENTERTAINMENT VZADU
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 0910/007/22 a zápisu z poškození PÚ 7539498.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2772308.09.2022 10:09:40:3141 000,-Kč251 800,-Kč
Dražitel č.2801308.09.2022 10:20:53:7101 000,-Kč252 800,-Kč
Dražitel č.2772308.09.2022 10:25:52:3821 000,-Kč253 800,-Kč
Dražitel č.2801308.09.2022 10:28:00:7931 000,-Kč254 800,-Kč
Dražitel č.2772308.09.2022 10:29:41:8751 000,-Kč255 800,-Kč
Dražitel č.2801308.09.2022 10:30:06:7741 000,-Kč256 800,-Kč
Dražitel č.2772308.09.2022 10:31:09:8571 000,-Kč257 800,-Kč
Dražitel č.2792608.09.2022 10:31:35:3741 000,-Kč258 800,-Kč
Dražitel č.2801308.09.2022 10:32:05:4691 000,-Kč259 800,-Kč
Dražitel č.2772308.09.2022 10:32:48:6631 000,-Kč260 800,-Kč
Dražitel č.2801308.09.2022 10:33:17:2671 000,-Kč261 800,-Kč
Dražitel č.2792608.09.2022 10:33:43:0081 000,-Kč262 800,-Kč
Dražitel č.2772308.09.2022 10:34:16:3231 000,-Kč263 800,-Kč
Dražitel č.2801308.09.2022 10:35:52:2221 000,-Kč264 800,-Kč
Dražitel č.2792608.09.2022 10:36:37:48211 001,-Kč275 801,-Kč
Dražitel č.2772308.09.2022 10:37:00:9831 000,-Kč276 801,-Kč
Dražitel č.2801308.09.2022 10:38:35:0241 000,-Kč277 801,-Kč
Dražitel č.2772308.09.2022 10:38:54:8741 000,-Kč278 801,-Kč
Dražitel č.2801308.09.2022 10:41:34:4711 000,-Kč279 801,-Kč
Dražitel č.2772308.09.2022 10:42:27:1041 000,-Kč280 801,-Kč
Dražitel č.2801308.09.2022 10:44:53:4061 000,-Kč281 801,-Kč
Dražitel č.2772308.09.2022 10:45:08:0211 000,-Kč282 801,-Kč
Dražitel č.2801308.09.2022 10:46:34:6871 000,-Kč283 801,-Kč
Dražitel č.2772308.09.2022 10:47:31:3481 000,-Kč284 801,-Kč
Dražitel č.2801308.09.2022 10:48:57:1581 000,-Kč285 801,-Kč
Dražitel č.2772308.09.2022 10:49:45:5611 000,-Kč286 801,-Kč
Dražitel č.2801308.09.2022 10:50:19:1501 000,-Kč287 801,-Kč
Dražitel č.2772308.09.2022 10:51:03:2871 000,-Kč288 801,-Kč
Dražitel č.2801308.09.2022 10:51:51:0371 000,-Kč289 801,-Kč
Dražitel č.2772308.09.2022 10:52:18:6351 000,-Kč290 801,-Kč
Dražitel č.2801308.09.2022 10:54:43:6501 000,-Kč291 801,-Kč
Dražitel č.2772308.09.2022 10:55:11:1651 000,-Kč292 801,-Kč
Dražitel č.2801308.09.2022 10:58:30:3181 000,-Kč293 801,-Kč
Dražitel č.2772308.09.2022 10:58:53:3691 000,-Kč294 801,-Kč
Dražitel č.2792608.09.2022 10:59:17:33110 002,-Kč304 803,-Kč
Dražitel č.2801308.09.2022 10:59:41:8121 000,-Kč305 803,-Kč
Dražitel č.2772308.09.2022 11:01:14:7431 000,-Kč306 803,-Kč
Dražitel č.2801308.09.2022 11:01:26:0761 000,-Kč307 803,-Kč
Dražitel č.2772308.09.2022 11:02:33:6741 000,-Kč308 803,-Kč
Dražitel č.2801308.09.2022 11:02:50:6091 000,-Kč309 803,-Kč
Dražitel č.2772308.09.2022 11:04:40:1421 000,-Kč310 803,-Kč
Dražitel č.2801308.09.2022 11:05:03:7201 000,-Kč311 803,-Kč
Dražitel č.2792608.09.2022 11:08:31:7901 000,-Kč312 803,-Kč
Dražitel č.2772308.09.2022 11:09:36:9671 000,-Kč313 803,-Kč
Dražitel č.2801308.09.2022 11:10:14:7871 000,-Kč314 803,-Kč
Dražitel č.2792608.09.2022 11:13:59:3933 003,-Kč317 806,-Kč
Dražitel č.2801308.09.2022 11:14:43:0961 000,-Kč318 806,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 08.09.2022 v 11:19:43

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.28013 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 318 806,-Kč

Zveřejněno dne 08.09.2022 v 11:19:43Přijmout cookies