JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba ŠKODA PICK UP VAN PLUS LXI 1,3 MPI 50 kW Eko daň zaplacena - odpočet DPH

Vloženo: 10.5.2018 10:29 | číslo dražby: 2186

12 000 Kč

Dražba začala: 29.05.2018 11:00:00Dražba skončila: 29.05.2018 12:11:21

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000022 / 18 - 4
Nejnižší podání: 6 000,-Kč
Minimální příhoz: 500,-Kč
Cena stanovena znalcem: 18 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 29.05.2018 od 09:00 do 09:30 Sraz účastníků prohlídky je před halou č. 19, areál ČKD, Kolbenova hala č. 19, Praha 9, Vysočany. https://mapy.cz/s/2qCxF, GPS: 50.1087514N, 14.5167606E Automobily jsou uskladněny v hale a není možné s nimi manipulovat, prohlídka bude možná pouze v rámci možností. Více informací na tel 257 22 33 22.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 9
Město: Praha 9
Ulice: Kolbenova hala č. 19
GPS souradnice: 50.1087514N, 14.5167606E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL, značky: ŠKODA, obchodní označení: PICK UP, kategorie vozidla: N1, typ: EFF673, verze: LXI, RZ: 6A79812, datum 1. registrace vozidla: 11.06.2001, VIN: TMBEFF67315346903, zdvih. objem: 1 289 ccm, výkon: 50 kW, palivo: BA 95 B, typ motoru: 781.136 M, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: 1021 BÍLÁ, karoserie: PICKUP, počet míst k sezení: 2, STK platná do: 12.08.2017, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 178081 km; (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Údržba automobilu omezena na běžný servis bez výměny nebo CO skupin. Automobil je dlouhodobě odstaven a je patrné, že údržba byla v poslední době provozu zanedbávána.

Technický stav jednotlivých skupin automobilu ŠKODA PICK UP VAN PLUS LXI 1,3 MPI 50 kW Eko daň zaplacena.

Stav automobilu odpovídá jeho stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 5469/024/2018.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 4 % (slovy: čtyři procenta) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
S ohledem na způsob uskladnění předmětu dražby a administrativních a technických nároků na jeho vydání, je vyžadována jednorázová paušální platba za vyskladnění a předání předmětu dražby ve výši 5 000 Kč včetně DPH. Tato platba je splatná společně s cenou dosaženou vydražením a odměnou dražebníka.

Předmět dražby je ve stavu, který neumožňuje převoz po pozemních komunikacích po vlastní ose. Nabízíme možnost si u dražebníka po předání předmětu dražby objednat doručení automobilu v rámci Prahy za částku 2 000 Kč bez DPH a dále za 20 Kč/km bez DPH tam a zpět mimo Prahu.Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1152029.05.2018 11:05:52:3250,-Kč6 000,-Kč
Dražitel č.1085529.05.2018 11:28:51:390500,-Kč6 500,-Kč
Dražitel č.1152829.05.2018 11:33:50:108500,-Kč7 000,-Kč
Dražitel č.1085529.05.2018 11:38:16:266500,-Kč7 500,-Kč
Dražitel č.1152829.05.2018 11:39:50:660500,-Kč8 000,-Kč
Dražitel č.1085529.05.2018 11:43:41:469500,-Kč8 500,-Kč
Dražitel č.1152829.05.2018 11:44:31:331500,-Kč9 000,-Kč
Dražitel č.1085529.05.2018 11:49:26:130500,-Kč9 500,-Kč
Dražitel č.1152829.05.2018 11:50:18:933500,-Kč10 000,-Kč
Dražitel č.1085529.05.2018 11:55:15:764500,-Kč10 500,-Kč
Dražitel č.1152829.05.2018 11:56:41:861500,-Kč11 000,-Kč
Dražitel č.1085529.05.2018 12:01:36:693500,-Kč11 500,-Kč
Dražitel č.1152829.05.2018 12:06:21:440500,-Kč12 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 29.05.2018 v 12:11:21

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.11528 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 12 000,-Kč

Zveřejněno dne 29.05.2018 v 12:11:21Přijmout cookies